Szukaj

Papież do członków Fundacji Papieskiej z USA: rozwijacie kulturę pokoju Papież do członków Fundacji Papieskiej z USA: rozwijacie kulturę pokoju  (Vatican Media)

Papież do członków Fundacji Papieskiej z USA: rozwijacie kulturę pokoju

Papież Franciszek przyjął na audiencji członków amerykańskiej Fundacji Papieskiej, która umożliwia katolikom ze Stanów Zjednoczonych wspieranie kościelnych dzieł w różnych częściach świata. Ojciec Święty podziękował przedstawicielom organizacji za hojne datki, zwłaszcza na rzecz charytatywnej, edukacyjnej i duszpasterskiej misji Kościoła.

Vatican News

Franciszek podkreślił, że na przestrzeni lat fundacja pomogła niezliczonym rzeszom potrzebujących, a tym samym przyczyniła się do budowy w świecie kultury solidarności i pokoju.

Papież – niesiecie Ewangelię miłosierdzia

„Wasza działalność charytatywna obejmuje także osoby z marginesu społecznego, żyjące w ubóstwie materialnym, a często również duchowym. Ponieważ w dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami niszczących skutków wojen, chętnie dostrzegacie potrzebę zapewnienia opieki i pomocy humanitarnej ofiarom konfliktów zbrojnych, uchodźcom i tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich ojczyzn w poszukiwaniu lepszej i bezpieczniejszej przyszłości dla siebie i swoich bliskich – zauważył Papież Franciszek. – Wasze działania pomagają nieść Ewangelię miłości, nadziei i miłosierdzia wszystkim tym, którzy korzystają z waszej hojności i zaangażowania. Dziękuję wam za to i modlę się, abyście odnowili waszą gorliwość w służbie Panu, służąc najmniejszym z naszych braci i sióstr, jak nas nauczył sam Jezus.“

28 kwietnia 2022, 14:09