Szukaj

Franciszek: Ojcze, rozpal w nas ognisko gościnności! Franciszek: Ojcze, rozpal w nas ognisko gościnności!  (Vatican Media)

Franciszek: Ojcze, rozpal w nas ognisko gościnności!

Drugi dzień pielgrzymki na Malcie Franciszek rozpoczął od modlitwy w Grocie św. Pawła. Wyraził pragnienie, byśmy uczyli się gościnności i zdolności przyjmowania oraz okazywania serca wszystkim, którzy są dziećmi jednego Boga. „Ty chcesz, aby stali się jedno z Twoim Synem, miłujesz ich mocą Ducha Świętego, który wypala wszelką wrogość i oświetla drogę ku Królestwu miłości i pokoju” – mówił Ojciec Święty.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Archiprezbiter bazyliki św. Pawła w Rabacie wskazuje na szczególne znaczenie Groty dla Malty. Ks. Joseph Mizzi przypomniał, że właśnie w tym miejscu Apostoł Narodów żył przez trzy miesiące po dotarciu na wyspę. 

Musimy troszczyć się o misję, którą przekazał nam św. Paweł

„To święte miejsce. Tutaj wszystko się zaczęło. Trwamy w tej samej wierze, którą Paweł przekazał naszym przodkom. Chcemy ją także przekazać przyszłym pokoleniom. To misja przekazana nam przez Apostoła Narodów, o którą musimy się troszczyć.“

Franciszek przybył do bazyliki entuzjastycznie witany przez pielgrzymów. W Grocie św. Pawła zapalił lampę wotywną, modlił się w skupieniu oraz odmówił specjalnie przygotowaną modlitwę. Przypomina ona początki Bożego posłannictwa Pawła, który spotkał się z gościnnością ze strony Maltańczyków. „Święty Paweł i jego towarzysze zostali przyjęci przez pogan o dobrym sercu, którzy okazali im rzadko spotykaną wielkoduszność” – powiedział Franciszek. Do Boga skierował prośbę, byśmy nasze życie zostało wypełnione właśnie taką gościnnością, jaką poganie obdarzyli Pawła.

Niech nasze współczucie nie wyczerpuje się w pustych słowach

„Spraw, aby nasze współczucie nie wyczerpywało się w pustych słowach, lecz rozpalało ognisko gościnności, która rozgrzewa serca i je jednoczy; ognisko domu zbudowanego na skale, jednej rodziny Twoich dzieci, wszystkich sióstr i braci – modlił się Papież. - Ty miłujesz ich nie czyniąc różnic i chcesz, aby stali się jedno z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem, mocą ognia zesłanego z nieba, Twego Ducha Świętego, który wypala wszelką wrogość i w nocy oświetla drogę ku Twemu Królestwu miłości i pokoju.“

Z kolei w samej bazylice św. Pawła Franciszek modlił się o wzrost wiary Maltańczyków. „Pomnażaj wiarę poświęconego Ci ludu, aby wszyscy mogli rozumieć z mądrością, jaka miłość ich stworzyła, jaka Krew ich odkupiła, jaki Duch ich odrodził” – prosił Ojciec Święty.

Po modlitwie w Grocie i bazylice Franciszek spotkał się z grupą chorych z okolicznych parafii, narkomanami z ośrodków rehabilitacyjnych na wyspie oraz z bezdomnymi, mieszkającymi m.in. w „Domu Papieża Franciszka” w Santa Venera.

Wizyta Papieża ma wielkie znaczenie dla mieszkańców wyspy. „W obecnej sytuacji na świecie obecność Franciszka jest znakiem rzeczywistego pokoju” – powiedział Jose. 

To prezent od Boga, być blisko człowieka o takiej mocy ducha

„To nowe doświadczenie dla młodego pokolenia, które nie miało wcześniej możliwości zobaczyć Papieża. Jesteśmy szczęśliwi, że przybył na naszą wyspę. Jestem pewien, że przyniesie pokój naszej wspólnocie. Na pewno świat potrzebuje teraz prawdziwego pokoju. Jesteśmy w środku światowego dramatu. Obecność Franciszka na naszych wyspach przyniesie większą świadomość jakie jest faktyczne znaczenie pokoju. Jestem pewien, że jego wizyta będzie dla nas znakiem nowej drogi, byśmy byli bliżej Boga. On jest obecnością Boga w naszym świecie. Jestem podekscytowany, że miałem możliwość bycia tak blisko niego, zobaczenia z kilku metrów tego człowieka, o tak wielkiej mocy ducha. To dla mnie prezent od Boga.“

03 kwietnia 2022, 12:21