Szukaj

Franciszek o Jubileuszu Roku 2025: czas kontemplacji w działaniu Franciszek o Jubileuszu Roku 2025: czas kontemplacji w działaniu 

Franciszek o Jubileuszu Roku 2025: czas kontemplacji w działaniu

Odnajdywanie Boga po kryzysie pandemii, modlitwa adoracji i kontemplacji, solidarność z ubogimi, zaangażowanie w drogę synodalną oraz ekologia integralna – to elementy papieskiego programu przygotowań do Jubileuszu Roku 2025. Franciszek zamieścił go w liście skierowanym do abp Rino Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, któremu powierzył organizację Roku Świętego.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Zadaniem papieskiej rady będzie znalezienie odpowiednich form przeżywania jubileuszu. Papież wyraził nadzieję, że czas ten stanie się znaczącym etapem duszpasterskim w Kościołach lokalnych, które wezwał do większego zaangażowania synodalnego. Zachęcił do korzystania w przygotowaniach z konstytucji soborowych i dokumentów kościelnych powstałych w późniejszych latach.

Franciszek zaznaczył, że w ostatnich latach wszyscy doświadczyliśmy skutków pandemii, która przyniosła niepewność, doświadczenie dramatu śmierci w samotności oraz prowizoryczności egzystencji a także zmieniła sposób naszego życia, zasiewając w duszach wątpliwości, strach i zagubienie. „Najbliższy jubileusz pomoże w tworzeniu na nowo klimatu nadziei i zaufania jako znaku odrodzenia, którego wszyscy pilnie potrzebujemy” – napisał Papież.

Zauważył, że będzie to możliwe, jeśli zdołamy odkryć na nowo sens powszechnego braterstwa i nie zamkniemy oczu na dramat rozlewającej się po świecie biedy, która nie pozwala godnie żyć milionom ludzi, zmuszając ich do poszukiwania lepszego życia z dala od swoich ojczyzn.

W przygotowaniach do Roku Świętego nie może też zabraknąć kontemplacji piękna przyrody i troski o nasz wspólny dom. „Coraz większa liczba osób, szczególnie młodych, uznaje, że troska o stworzenie jest podstawowym wyrazem wiary w Boga i posłuszeństwa Jego woli” – zauważył Franciszek.

Podkreślił, że rok 2024, poprzedzający wydarzenia jubileuszowe, ma być czasem modlitwy, zwłaszcza adoracji, czyli trwania w obecności Pana i słuchania Go. Zachęcił do uczynienia z modlitwy Ojcze Nasz programu życia dla każdego wierzącego, zwłaszcza jako przygotowania do jubileuszu.

Jubileusz w Kościele katolickim jest szczególnym rokiem łaski, w którym wierni mogą łatwo uzyskać odpust zupełny. W 2000 roku Jan Paweł II ogłosił tzw. Wielki Rok Jubileuszowy z okazji dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. Sześć lat temu z inicjatywy Papieża Franciszka obchodziliśmy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Nadchodzący jubileusz będzie zwyczajny, czyli taki, który Kościół obchodzi regularnie co 25 lat.

11 lutego 2022, 12:00