Szukaj

Papież z siostrami ze Zgromadzenia Kanoniczek św. Augustyna Papież z siostrami ze Zgromadzenia Kanoniczek św. Augustyna  (Vatican Media)

Papież zachęca do troski o uczniów boleśnie dotkniętych pandemią

Papież Franciszek przypomniał, że kryzys pandemiczny szczególnie negatywnie odbił się na systemie edukacji. Zamknięcie szkół doprowadziło do izolacji dzieci i młodzieży, wzrostu smutku i frustracji. Spotykając się z siostrami ze Zgromadzenia Kanoniczek św. Augustyna, które w Rzymie przeżywają swą kapitułę generalną, zachęcił, by szukały nowych dróg dotarcia do młodych w ich codzienności.

Beata Zajączkowska – Watykan 

Ojciec Święty nawiązał do charyzmatu zgromadzenia, którym jest troska o edukację młodych pokoleń. Wskazał na znaczenie formacji do wiary, sprawiedliwości oraz troski o potrzebujących.

Papież – docierajcie do młodych w ich codzienności

„W krajach, w których pracujecie zachęcam was do bycia uczennicami-misjonarkami oraz wspólnotami nadziei i radości, ponieważ wielkim ryzykiem w dzisiejszym świecie, z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w chciwym i przyzwyczajonym do wygody sercu, towarzyszący poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz izolującemu się sumieniu innych. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy – mówił Franciszek. – Drogie siostry, na temat waszej kapituły wybrałyście «Pakt edukacyjny», jest to ogromna zachęta do przemyślenia na nowo możliwych dróg dotarcia do młodych w ich codzienności, by przyczynić się do rozwoju integralnego.“

 

24 stycznia 2022, 14:17