Szukaj

Spotkanie Papieża z przedstawicielami francuskiej Akcji Katolickiej Spotkanie Papieża z przedstawicielami francuskiej Akcji Katolickiej  (Vatican Media)

Papież: droga bycia apostołem – widzieć, rozeznawać i działać

Papież przyjął na audiencji przedstawicieli francuskiej Akcji Katolickiej, którzy odbywają pielgrzymkę do Rzymu pod hasłem: „Apostołowie dzisiaj”. Franciszek zauważył, że droga do bycia skutecznymi apostołami zostaje ukazana w ewangelicznym opowiadaniu o uczniach idących do Emaus po zmartwychwstaniu Jezusa. Zaczynają oni od przypomnienia wydarzeń, które przeżyli, następnie rozpoznają w nich obecność Boga, i na końcu działają wracając do Jerozolimy.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Chodzi zatem o trzy etapy procesu, na który składają się: widzieć, rozeznawać i działać. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pierwszy krok polega na zatrzymaniu się na wydarzeniach, które składają się na nasze życie. Ważne jest, aby z dzisiejszej perspektywy zrozumieć kim jesteśmy i co przeżyliśmy, oraz dostrzec Boga obecnego w różnych momentach naszej historii. Nie jest możliwe, aby wzrastać bez całościowej i jasnej pamięci.

Drugim etapem jest dokonanie oceny, czyli rozeznania. Jest to czas stawiania pytań i podjęcia refleksji. W spotkaniu między wydarzeniami świata i naszego życia z jednej strony, a Słowem Bożym z drugiej, możemy rozpoznać wezwania, które Pan do nas kieruje. Franciszek zaznaczył, że Kościół bardzo liczy na wkład Akcji Katolickiej w proces synodalny. Reprezentuje ona bowiem styl, w którym głównym bohaterem jest Duch Święty, który działa przede wszystkim przez Słowo Boże: czytane, rozważane i dzielone wspólnie.

Trzecim etapem procesu stawania się apostołami jest działanie, którego inicjatorem jest zawsze Bóg.

Papież: dotrzeć do młodych takich, jakimi są

„Naszą rolą jest wspieranie działania Boga w sercach, dostosowując się do rzeczywistości, która ciągle się zmienia. Ludzie, do których docierają wasze ruchy – mam tu na myśli w szczególności ludzi młodych – nie są już tacy sami jak kilka lat temu. Dzisiaj, zwłaszcza w Europie, ci, którzy uczestniczą w ruchach chrześcijańskich, są bardziej sceptyczni wobec instytucji, szukają mniej zobowiązujących i przelotnych relacji. Są oni bardziej wrażliwi na uczuciowość, a zatem bardziej podatni na zranienia, bardziej delikatni niż poprzednie pokolenia, mniej zakorzenieni w wierze, ale jednak poszukujący sensu i prawdy, i nie mniej wielkoduszni – podkreślił Papież. –Waszym zadaniem jako Akcji Katolickiej, jest dotrzeć do nich takimi, jakimi są, sprawić, by wzrastali w miłości do Chrystusa i bliźniego, i doprowadzić ich do bardziej konkretnego zaangażowania, aby byli protagonistami w swoim własnym życiu i w życiu Kościoła, aby świat mógł zmienić się na lepsze.“

13 stycznia 2022, 14:42