Szukaj

Papież do Włoskich Sił Powietrznych: kontemplujcie niebo Papież do Włoskich Sił Powietrznych: kontemplujcie niebo  (Vatican Media)

Papież do Włoskich Sił Powietrznych: kontemplujcie niebo

Dziś zakończył się Jubileusz Loretański upamiętniający stulecie ogłoszenia przez Benedykta XV Matki Bożej Loretańskiej patronką lotników i podróżujących w powietrzu. Z tej okazji Papież spotkał się z przedstawicielami Włoskich Sił Powietrznych przybyłymi do Rzymu. „Bądźcie świętymi oznacza: lećcie wysoko! Dzięki temu życie nabiera rozpędu” – powiedział Ojciec Święty.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Franciszek przypomniał, że każdy jubileusz według tradycji biblijnej jest przypomnieniem, że jesteśmy pielgrzymami w świecie, nie jesteśmy panami ziemi ani nieba, ale jesteśmy odpowiedzialni za uprawianie i zachowanie tego «ogrodu», w którym Bóg nas umieścił. Papież wezwał wszystkich do kontemplacji nieba. „Jego bezkresne przestrzenie sprawiają, że choć czujemy się mali, to jednocześnie mamy poczucie bycia pomyślanymi i zachowanymi w pamięci przez Stwórcę wszechświata” – powiedział Ojciec Święty.

Papież: jesteśmy stworzeni do latania, czyli do wielkoduszności

„Niebo przypomina nam, że my również jesteśmy stworzeni do latania, nie tyle w sensie materialnym, ale przede wszystkim duchowym. Jesteśmy dziećmi Ojca, który mówi nam: «Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty». Co jest jak powiedzenie: leć wysoko! Nie podążajcie za waszym egoizmem, który prowadzi was do zamknięcia się, otwórzcie się na Boga i na innych, zróbcie miejsce na bezinteresowność, służbę, wielkoduszność, a wasze życie nabierze rozpędu.“

„Dla Was «latać wysoko» oznacza być budowniczymi pokoju, służyć pokojowi zarówno w powietrzu, jak i na ziemi, w kraju i za granicą, w strefach konfliktu. Życzę wszystkim, aby znaleźli miejsce dla tych wartości w codziennych wykonywaniu obowiązków, a przede wszystkim w życiu osobistym” – dodał Papież.

Jubileusz rozpoczął się 8 grudnia 2019 r. uroczystością otwarcia drzwi świętych w sanktuarium w Loreto. Papież Franciszek przed rokiem przedłużył go ze względu na pandemiczne ograniczenia w nawiedzaniu sanktuarium.

10 grudnia 2021, 13:31