Szukaj

Franciszek o misji uniwersytetu: czerpiąc z korzeni budować przyszły dom Franciszek o misji uniwersytetu: czerpiąc z korzeni budować przyszły dom  

Franciszek o misji uniwersytetu: czerpiąc z korzeni budować przyszłość

O misji i znaczeniu uniwersytetów we współczesnym świecie mówił Papież Franciszek w przesłaniu na rozpoczęcie roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca. Ta prestiżowa uczelnia obchodzi 100-lecie istnienia. Ojciec Święty przypomniał wykładowcom i studentom, że - wychodząc od współczesnych realiów - są wspólnie wezwani do myślenia, programowania i działania na rzecz wspólnego domu jutra, którego wyznacznikiem nie może być egoizm, ale rodząca nadzieję solidarność.

Beata Zajączkowska – Watykan 

         Franciszek nawiązał do długiej i wspaniałej tradycji edukacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca. Wskazał, że jest ona w stanie humanizować świat. Podkreślił, że by tak dalej było, należy docenić kulturowe i duchowe dziedzictwo uczelni, które stanowi jej tożsamość. 

Papież – tradycja jest gwarancją przyszłości

„Tożsamość jasna i niezmienna, która jednak nie odrzuca, ale raczej szanuje i przyjmuje różne wrażliwości, ze świadomością, że to właśnie dzięki szczerej i pełnej szacunku konfrontacji z innymi, ludzka kondycja rozkwita. Jak rozumieli to już starożytni: kształcić to nie napełniać wazy, ale rozpalać ogień. Uniwersytet Katolicki strzeże tego ognia i dlatego może go przekazywać, ponieważ jedyną drogą jest „kontakt", to znaczy osobiste i wspólnotowe świadectwo. Zanim przekaże się to, co się wie, rozpala się ogień, dzieląc się tym, kim się jest – mówił Papież Franciszek. – Ten kontakt rodzi się poprzez spotkanie, poprzez stanięcie obok siebie i zrobienie czegoś razem. I to jest także pierwotne znaczenie tego, co nazywamy „uniwersytetem”, uni-versitas: kiedy w średniowieczu zaczęły powstawać te rzeczywistości, narodziły się po to, by różne szkoły zbiegały się „ku” jednemu miejscu. W waszym przypadku jest to historia rozświetlona przez wiarę, która przywraca jedność uniwersum wiedzy i splata jedność ludzi, którzy przyczyniają się do jego wzrostu: profesorów, pracowników, studentów. I to jest właśnie najgłębszy sens słowa „tradycja”. Jak powiedział Mahler: «tradycja jest gwarancją przyszłości, a nie stróżem popiołów».“

         W swym przemówieniu do wykładowców, pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca Papież mówił o nadziei, która jest antidotum na rozprzestrzeniającą się kulturę indywidualizmu, która z kolei generuje kulturę odrzucenia oraz o służbie Kościołowi i społeczeństwu. Przyrównał uczelnię do wielkiej orkiestry, w której każdy daje z siebie to, co najlepsze w harmonii z innymi. „Niech duch służby pozostanie zawsze znakiem rozpoznawczym całej waszej wspólnoty uniwersyteckiej, która tylko w ten sposób jest wierna Ewangelii, która ją inspiruje” – mówił Franciszek. 

Papież zachęcał, by odnawiać i odkrywać na nowo każdego dnia entuzjazm, aby iść naprzód i podejmować odpowiedzialność w społeczeństwie. Przestrzegł jednocześnie, by nie stać się jedynie tradycjonalistami korzeni, ale czerpać z nich, by wzrastać, iść naprzód i realizować swe życie. „To jest horyzont, który proponuję wam w tym stuleciu” – podkreślił Ojciec Święty. Przypomniał, że to korzenie dają życie drzewu. Za Gustavem Mahlerem wskazał, że to wszystko, czym drzewo owocuje pochodzi od tego, co jest pod ziemią. „To jest właśnie harmonia między korzeniami i wzrostem” – mówił Franciszek życząc Katolickiemu Uniwersytetowi Najświętszego Serca, by szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności nigdy nie wyrzekł się swej tożsamości. 

 

19 grudnia 2021, 16:12