Szukaj

Papież: słuchajcie siebie nawzajem i wołania ubogich Papież: słuchajcie siebie nawzajem i wołania ubogich 

Papież: słuchajcie siebie nawzajem i wołania ubogich

Papież Franciszek wystosował przesłanie z okazji spotkania Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Zgromadzenie odbywające się w mieście Meksyk potrwa do następnej niedzieli. Głównym tematem rozmów jest przygotowanie lokalnego Kościoła do synodu o synodalności.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Papież przypomniał, że jednym z najważniejszych słów, które trzeba sobie przyswoić, aby synod powiódł się, jest „słuchanie” – bez procesu słuchania, dialogu i rozeznawania nie może być mowy o sensownym dynamizmie spotkań w Kościele. Franciszek zaznaczył, że konieczne jest także dzielenie się zebranymi opiniami, które jest wyrazem wsłuchiwania się w głos Boga i Ludu Bożego. „Proszę was, abyście słuchali siebie nawzajem i wołania waszych najuboższych oraz najbardziej zmarginalizowanych braci i sióstr” – zaapelował Ojciec Święty.

Podkreślił, że rozeznawanie wspólnotowe wymaga modlitwy i dialogu, aby razem odnaleźć wolę Bożą. Wymaga także poszukiwania sposobów na przezwyciężanie różnic, aby nie zaczęły one dzielić wspólnoty. „Proszę Boga, aby wasze zgromadzenie było wyrazem wylewania się twórczej miłości Ducha Świętego, który wzywa nas do wychodzenia na spotkanie innych i zachęca Kościół, aby poprzez proces nawrócenia pastoralnego stawał się coraz bardziej ewangelizacyjny i misyjny” – napisał Papież.
 

21 listopada 2021, 14:22