Szukaj

Papież przeciw pracy nieletnich Papież przeciw pracy nieletnich  (Vatican Media)

Papież przeciw pracy nieletnich

Sposób, w jaki odnosimy się do dzieci, jak szanujemy ich wrodzoną ludzką godność i podstawowe prawa, świadczy o tym, jakimi dorosłymi jesteśmy i chcemy być oraz jakie społeczeństwo chcemy budować – powiedział Papież, przyjmując w Watykanie uczestników międzynarodowej konferencji na temat walki z pracą nieletnich.

Krzysztof Bronk - Watykan

Franciszek zwrócił uwagę na szokujący i niepokojący fakt, że nawet tzw. czwarta rewolucja gospodarcza, polegająca na coraz powszechniejszym zastosowaniu innowacji technicznych, nie zdołała wykorzenić pracy nieletnich. Plaga ta nadal jest obecna we wszystkich częściach świata. Zagraża to zdrowiu dzieci, pozbawia je prawa do edukacji, a także do radosnego i spokojnego dzieciństwa.

Papież zastrzegł, że nie chodzi tu oczywiście o drobne prace domowe, które zasadniczo są korzystne dla ich rozwoju.

Papież: im większa bieda w rodzinach, tym większe ryzyko pracy dzieci

„Praca dzieci to coś zupełnie innego! Jest to wykorzystywanie dzieci w procesach produkcyjnych zglobalizowanej gospodarki dla zysku i korzyści innych. Jest to odmawianie dzieciom prawa do zdrowia, edukacji i harmonijnego rozwoju, w tym możliwości zabawy i marzeń. To tragedia, dziecko, które nie może marzyć, bawić się, wzrastać. To okradanie dzieci z ich przyszłości, a tym samym z człowieczeństwa. Jest to pogwałcenie ich ludzkiej godności. Skrajne ubóstwo, brak pracy i wynikająca z tego rozpacz w rodzinach to czynniki, które najbardziej narażają dzieci na wyzysk w pracy. Jeśli chcemy wykorzenić plagę pracy dzieci, musimy wspólnie pracować nad wykorzenieniem ubóstwa, nad skorygowaniem wypaczeń obecnego systemu gospodarczego, który skupia bogactwo w rękach nielicznych. Musimy zachęcać państwa i podmioty gospodarcze do tworzenia możliwości godnej pracy za uczciwą płacę, która pozwoli rodzinom zaspokoić ich potrzeby bez zmuszania dzieci do pracy. Musimy połączyć nasze wysiłki w celu promowania wysokiej jakości edukacji, która jest bezpłatna dla wszystkich w każdym kraju, jak również systemu opieki zdrowotnej, który jest dostępny dla wszystkich bez wyjątku.“

19 listopada 2021, 13:32