Szukaj

Papież do UNESCO: nic tak nie humanizuje, jak Ewangelia Papież do UNESCO: nic tak nie humanizuje, jak Ewangelia  (AFP or licensors)

Papież do UNESCO: nic tak nie humanizuje, jak Ewangelia

Papież Franciszek włączył się w obchody 75-lecia UNESCO. W wystosowanym z tej okazji przesłaniu zaznaczył, że Kościół daje świadectwo prawdzie, jaką otrzymał o człowieku, o jego pochodzeniu, o jego naturze i o jego przeznaczeniu: potwierdza, że każda osoba nie jest określona przede wszystkim przez to, co posiada, ale przez to, kim jest, przez godność, jaką Bóg ją obdarza, przez jej zdolność do przekraczania samej siebie i do wzrastania w człowieczeństwie.

Krzysztof Bronk - Watykan

Ojciec Święty odwołał się do historycznego przemówienia Jana Pawła II w UNESCO w 1980 r. Święty Papież, powołując się na doświadczenia Polski, wskazał wówczas na znaczenie kultury, dzięki której naród zachowuje swą suwerenność. Wspominając to właśnie wystąpienie, Franciszek wyjaśnił powody bliskiej współpracy Kościoła z UNESCO. Wynika ona z „organicznego i konstytutywnego związku religii, a w szczególności chrześcijaństwa, z kulturą”. Papież wyraził nadzieję, że współpraca ta pozwoli nie tylko na zbliżenie kultur, także na rozwój prawdziwej kultury zbliżenia. Budowanie mostów między ludźmi poprzez edukację i kulturę może odbywać się tylko przy uwzględnieniu całej osoby ludzkiej – dodał Franciszek. Wyraził też nadzieję, że UNESCO będzie nadal promować edukację i kulturę, z uwzględnieniem integralnego rozwoju każdej osoby, w tym jej podstawowego wymiaru duchowego.

Obok orędzia do dyrektora generalnego UNESCO Franciszek skierował też krótkie wideoprzesłanie na wczorajszą ceremonię, upamiętniającą jubileusz tej instytucji. Wyjaśnił w nim motywy, którymi kieruje się na tym polu Kościół.

Ewangelia to orędzie życia, wolności i nadziei

„Kościół bowiem służy Ewangelii, a Ewangelia jest najbardziej humanizującym przesłaniem, jakie poznała historia. Jest to orędzie życia, wolności i nadziei, które w każdej epoce i na każdym miejscu było natchnieniem dla niezliczonych inicjatyw edukacyjnych. Ożywiło też naukowy i kulturowy rozwój rodziny ludzkiej. Z tego względu Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury jest uprzywilejowanym partnerem Stolicy Apostolskiej we wspólnej służbie na rzecz pokoju i solidarności między narodami, integralnego rozwoju osoby ludzkiej i ochrony kulturalnego dziedzictwa ludzkości.“

13 listopada 2021, 13:15