Szukaj

Vatican News
Papież z prawosławnym patriarchą Konstantynopola i wielkim imamem Al-Azhar Papież z prawosławnym patriarchą Konstantynopola i wielkim imamem Al-Azhar 

Papież: marzmy o braterstwie narodów i przyszłej ziemi

„Modlitwa jest pokorną siłą, która obdarza nas pokojem i rozbraja serca z nienawiści” – powiedział Papież podczas spotkania w Koloseum, które zgromadziło zwierzchników Kościołów, przedstawicieli władz politycznych oraz liderów wielkich religii świata. Od kilku dni wspólnie rozważali oni potrzebę zmian w relacjach pomiędzy narodami oraz pomiędzy narodami a Ziemią. Wskazywali na aktualność podwójnego marzenia: o braterstwie narodów oraz o przyszłej Ziemi.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w dzisiejszym zobojętniałym na cierpienie świecie potrzebna jest szczególnie odwaga współczucia pozwalająca na wyjście poza spokojne życie, w którym nie obchodzi nas to, co dzieje się wokół. Życie narodów nie może pozostać elementem gry wielkich mocarstw, nie może pozostać na łasce interesów nielicznych lub na łasce fanatycznych i nacjonalistycznych namiętności. Wyznawcy różnych religii powinni być głosem osób pozbawionych głosu, wsparciem dla cierpiących, obrońcami uciśnionych, ofiar nienawiści, odrzuconych przez ludzi na Ziemi, ale cennych przed Tym, który mieszka w niebie. Franciszek zaznaczył, że obowiązkiem wierzących różnych tradycji jest pomoc w wykorzenieniu z serc nienawiści oraz potępienie wszelkich form przemocy. Należy zachęcać do złożenia broni, do zmniejszenia wydatków na cele wojskowe, aby zaspokoić potrzeby humanitarne, do przekształcenia narzędzi śmierci w narzędzia życia. Ludzie religijni powinni dawać świadectwo wiary w znaczenie wspólnego dążenia do pokoju: jedni z drugimi, nigdy więcej jedni przeciw drugim.

Papież – pokój jest postawą serca

„Pokój nie jest przede wszystkim porozumieniem, które trzeba wynegocjować, lub wartością, o której trzeba mówić, ale postawą serca. Rodzi się ze sprawiedliwości, rozwija w braterstwie, żyje bezinteresownością – podkreślił Papież. – Pobudza, by «służyć prawdzie, bez lęku i obłudy oznajmiać zło, gdy jest ono złem, nawet, a zwłaszcza wtedy, gdy popełniają je ci, którzy deklarują się jako wyznawcy tej samej wiary, co my» (Przesłanie do Uczestników G20 Interfaith Forum 2021, 7 września 2021). Proszę, w imię pokoju, rozbrójmy w każdej tradycji religijnej pokusę fundamentalistyczną, wszelkie szkalowanie, dążące do uczynienia z naszego brata nieprzyjaciela. Podczas gdy tak wielu ogarniętych jest antagonizmami, frakcjami, tworzeniem stronnictw, sprawmy, aby rozbrzmiewało powiedzenie Imama Alego: «Ludzie są dwojakiego rodzaju: albo twoi bracia w wierze, albo twoi bliźni w człowieczeństwie».“

Ojciec Święty zaznaczył, że marzenie o pokoju łączy się z marzeniem o przyszłej Ziemi. Chodzi o zaangażowanie na rzecz troski o stworzenie, w wspólny dom, który pozostawimy następnym pokoleniom. Trzeba wsłuchać się w jęki Matki Ziemi, która doznaje przemocy.Franciszek zauważył, że w ostatnich czasach wielu ludzi zapomina o Bogu i bliźnich. To doprowadziło do pogoni za samowystarczalnością, napędzaną nienasyconą chciwością, której blizny nosi Ziemia, natomiast powietrze, którym oddychamy, pozostaje pełne substancji toksycznych, ale ubogie jest w solidarność.

 

Papież – Ziemia jest wspólnym domem dla wszystkich

„W ten sposób przelaliśmy zanieczyszczenia z naszych serc na stworzenie. W tym pogarszającym się klimacie pocieszająca jest myśl, że te same troski i zaangażowanie dojrzewają i stają się wspólnym dziedzictwem wielu religii. Modlitwa i działanie mogą zmienić bieg dziejów. Odwagi! Mamy przed sobą wizję, która jest tożsama z wizją wielu młodych i ludzi dobrej woli: Ziemia jako wspólny dom, zamieszkany przez bratnie narody – podkreślił Papież. – Tak, marzymy o siostrzanych religiach i bratnich narodach! Religiach siostrzanych, które pomagają narodom być braćmi w pokoju, pojednanymi opiekunami wspólnego domu stworzenia.“

07 października 2021, 17:39