Szukaj

Vatican News
Papież spotkał się węgierskimi biskupami Papież spotkał się węgierskimi biskupami  (Vatican Media)

Papież: niech Kościół węgierski będzie budowniczym mostów

„Kościół nie może nie być promotorem bliskości, szafarzem szacunku i pociechy dla ludzi, aby nigdy nie dali się okraść ze światła nadziei” – te słowa wypowiedział Papież w pierwszym dzisiejszym przemówieniu, skierowanym do biskupów węgierskich w Budapeszcie. Franciszek zwrócił uwagę, że w życiu Kościoła zawsze należy łączyć dwie rzeczywistości: strzec przeszłości i patrzeć w przyszłość.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Nawiązując do hasła Kongresu Eucharystycznego „Wszystkie moje źródła są w Tobie”, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Kościół wypływa ze źródła, którym jest Chrystus, i jest posłany, aby Ewangelia, jak rzeka wody żywej, nieskończenie szersza i bardziej gościnna niż wielki Dunaj, ogarnęła pustynie świata i ludzkiego serca, oczyszczając je i nawadniając. Posługa biskupia jest prorockim głosem wiecznej aktualności Ewangelii w życiu świętego ludu Bożego i w historii dnia dzisiejszego.

Następnie Franciszek przedstawił trzy wskazówki, którymi biskupi powinni się szczególnie kierować w swojej misji dzisiaj. Pierwszą z nich jest bycie głosicielami Ewangelii. Chodzi o bycie świadkami i zwiastunami Dobrej Nowiny, głosicielami radości, trwającymi z ojcowskim sercem blisko kapłanów i zakonników oraz praktykującymi sztukę słuchania.

Druga wskazówka Papieża to być świadkami braterstwa. Węgry są krajem, gdzie od dawna współistnieją ze sobą osoby wywodzące się z wielu narodów. Różne grupy etniczne, mniejszości, wyznania religijne i migranci przekształcili ten kraj w środowisko wielokulturowe. Różnorodność zawsze stanowi zagrożenie dla nabytych pewników i mąci osiągniętą stabilność.

Papież: pielęgnować marzenie o braterskim społeczeństwie

„Wobec różnorodności kulturowej, etnicznej, politycznej i religijnej możemy przyjąć dwie postawy: możemy zamknąć się w sztywnej obronie naszej tak zwanej tożsamości, albo otworzyć się na spotkanie z innymi i wspólnie pielęgnować marzenie o społeczeństwie braterskim – podkreślił Papież. – Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że właśnie w tej europejskiej stolicy, w 2017 roku, spotkaliście się z przedstawicielami innych konferencji biskupich Europy Środkowo-Wschodniej i podkreśliliście, że przynależność do własnej tożsamości nigdy nie może się stać powodem wrogości i pogardy względem innych, lecz powinna być pomocą w dialogu z odmiennymi kulturami.“

Ojciec Święty zachęcił do budowania nowych mostów dialogu. Wskazał na potrzebę ukazywania prawdziwego oblicza Kościoła: oblicza gościnnego dla wszystkich, również dla tych, którzy przychodzą z zewnątrz. Pasterze powinni stawać się także siewcami nadziei. „Jeśli postawimy Ewangelię w centrum i damy o niej świadectwo poprzez miłość braterską, możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość, nawet jeśli dziś przeżywamy małe i wielkie burze” – zaznaczył Franciszek.

12 września 2021, 09:55