Szukaj

Vatican News
Papież o granicach, jako otwartych ramionach pojednania Papież o granicach, jako otwartych ramionach pojednania 

Papież o granicach, jako otwartych ramionach pojednania

„Kościół idzie u boku narodów Ameryki Środkowej, aby potrafiły z odwagą stawiać czoła kryzysom oraz być gościnnymi wspólnotami, a także zachęca do wytrwania w solidarności, we wzajemnym zaufaniu oraz odważnej nadziei” – te słowa Papież napisał w przesłaniu z okazji 30. rocznicy powstania Systemu Integracji Środkowoamerykańskiej, w którym Stolica Apostolska uczestniczy od 2012 r., jako obserwator. Inicjatywa ma na celu udzielanie wsparcia osobom zmuszonym do przesiedlenia oraz społecznościom, które je przyjmują na terenie Ameryki Środkowej i Meksyku.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Franciszek zauważył, że w ostatnich miesiącach warunki społeczne w Ameryce Środkowej uległy znacznemu pogorszeniu, co doprowadziło do pogłębienia erozji rodziny. Wielu ludzi poczuło się wykorzenionych i osieroconych: bez domu, rodziny, wspólnoty oraz przynależności. W większym stopniu niż wcześniej zostali zdani na sytuacje konfliktowe, których nie da się szybko rozwiązać: przemoc domową, zabójstwa kobiet, uzbrojone gangi, przestępców, handel narkotykami oraz wykorzystywanie seksualne nieletnich. Papież przypomniał, że te negatywne czynniki społeczne w połączeniu z pandemią oraz kryzysem klimatycznym, przynoszącym coraz intensywniejsze susze i częste huragany, napędzają masowe zjawisko jakim jest regionalny exodus w Ameryce Środkowej.

W tym złożonym kontekście Stolica Apostolska ma nadzieję na wspólne, solidarne oraz skoordynowane zaangażowanie regionalne, któremu zawsze będzie przyświecało postawienie osoby i jej godności w centrum każdego działania politycznego. Migranci, ludzie ubiegające się o azyl i uchodźcy powinni mieć zagwarantowane osobiste bezpieczeństwo oraz dostęp do podstawowych usług. Należy także realizować politykę regionalną służącą ochronie „naszego wspólnego domu”, aby złagodzić negatywny wpływ zjawisk klimatycznych oraz katastrof ekologicznych spowodowanych przez człowieka, takich jak przejmowanie ziemi, wylesianie oraz przywłaszczanie wody. Trzeba wypowiedzieć walkę pladze handlu ludźmi poprzez zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy, aby chronić ofiary i ścigać przestępców. Papież wystosował apel o budowanie humanitarnego i braterskiego społeczeństwa w całym regionie Ameryki Środkowej.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że chodzi o wspólny wysiłek, który wykroczy poza granice państwowe, umożliwiając wymianę regionalną: «integracji kulturalnej, gospodarczej i politycznej z sąsiednimi narodami powinien towarzyszyć proces edukacyjny, który promuje wartość miłości bliźniego, co jest pierwszym niezbędnym działaniem dla osiągnięcia zdrowej, powszechnej integracji». Zdaniem Franciszka należy zwrócić szczególną uwagę na głębokie i nowe przyczyny przymusowych wysiedleń, tak aby „granice nie były strefami napięć, lecz otwartymi ramionami pojednania”. Ojciec Święty zaznaczył, że dziś stoimy przed wyborem między jedną z dwóch możliwych dróg. „Jedna prowadzi do wzmocnienia multilateralizmu; druga daje pierwszeństwo postawom samowystarczalności, nacjonalizmu, protekcjonizmu, indywidualizmu i izolacji, pomijając najuboższych, najbardziej bezbronnych, mieszkańców egzystencjalnych peryferii” - zaznaczył Papież w przesłaniu z okazji powstania Systemu Integracji Środkowoamerykańskiej.
 

10 czerwca 2021, 15:03