Szukaj

Papieska Msza w intencji pokoju i pojednania w Birmie Papieska Msza w intencji pokoju i pojednania w Birmie 

Papieska Msza w intencji pokoju i pojednania w Birmie

„Niech modlitwa Jezusa pomoże nam zachować wiarę także w trudnych czasach, być budowniczymi jedności oraz zaryzykować życie dla prawdy Ewangelii” – powiedział Papież w homilii wygłoszonej podczas Mszy o pokój w Birmie, którą odprawił dzisiaj rano w Bazylice św. Piotra. Zwrócił uwagę, że w swoich ostatnich godzinach życia na ziemi Jezus modlił się za swoich przyjaciół. Możemy z tego czerpać lekcję w jaki sposób przeżywać dramatyczne i bolesne doświadczenia. Spośród słów użytych przez Jezusa w modlitwie do Ojca, Franciszek podkreślił szczególnie czasownik: „zachować”. Podczas gdy Birma dotknięta jest przemocą, konfliktami i represjami, pojawia się pytanie: do zachowania czego jesteśmy szczególnie wezwani?

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Odpowiadając na to pytanie Ojciec Święty stwierdził, że najważniejsze jest zachowanie wiary, aby nie popaść w rezygnację i zwątpienie. W chwili opuszczenia i zdrady Jezus wznosi oczy ku niebu, kieruje spojrzenie ku Bogu. To pozwala również dzisiaj przezwyciężyć pokusę nienawiści i zemsty oraz pozostać dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Ufność i nadzieja złożona w Bogu pozostaje jedynym orężem, jakiego uczniowie Chrystusa mogą użyć pośród wielu broni siejących śmierć i zniszczenie. Pan zawsze słyszy wołanie swojego ludu i ociera jego łzy.
Franciszek zaznaczył, że ważne jest również zachowanie jedności. Jezus pragnął, aby jego uczniowie stanowili jedno, aby byli jedną rodziną, w której panuje miłość i braterstwo. Temu wciąż zagraża śmiertelna choroba, którą jest podział.

Papież – jedność jest ostatnim poleceniem przed Paschą

„Doświadczamy tego w naszych sercach, ponieważ często jesteśmy podzieleni nawet w sobie samych; doświadczamy tego w rodzinach, we wspólnotach, między narodami, nawet w Kościele. Jest wiele grzechów przeciwko jedności: zazdrość, zawiść, dążenie do korzyści osobistych, zamiast do dobra wszystkich, osądzanie innych. A te małe konflikty, które istnieją między nami, odzwierciedlają się potem w wielkich konfliktach, takich jak ten, którego doświadcza obecnie wasza ojczyzna – podkreślił Papież. – Gdy górę biorą interesy partykularne, żądza zysku i władzy, zawsze dochodzi do starć i podziałów. Ostatnim poleceniem, jakie Jezus daje przed swoją Paschą, jest jedność. Ponieważ podział pochodzi od diabła, który dzieli, jest wielkim kłamcą, który zawsze wprowadza podział.“

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że zwykli ludzie mają często poczucie, iż rozwiązanie problemów politycznych i społecznych nie zależy bezpośrednio od nich. Ważne jest jednak oddolne zaangażowanie na rzecz pokoju i pojednania. Każdy w tym co małe może być siewcą braterstwa, pracować nad obudową tego, co zostało rozdzielone, zamiast podsycać przemoc i podziały.
Franciszek wskazał również na znaczenie zachowania prawdy. Oznacza ono trwanie w Chrystusie i oddanie się Jego Ewangelii. Jezus modli się, aby uczniowie żyjąc w świecie nie kierowali się kryteriami tego świata. Aby nie dali się zafascynować bożkom, ale zachowali przyjaźń z Nim; aby nie naginali Ewangelii do ludzkiej i światowej logiki, ale zachowali jej przesłanie w nienaruszonym kształcie.

Papież – Ewangelia wzywa do życia w prawdzie i dla prawdy

„Zachowanie prawdy oznacza bycie prorokami we wszystkich sytuacjach życiowych, to znaczy oddanie się Ewangelii i bycie jej świadkami, nawet jeśli kosztuje to cenę pójścia pod prąd. Czasami my, chrześcijanie, szukamy kompromisu, ale Ewangelia wymaga od nas, abyśmy żyli w prawdzie i dla prawdy, oddając nasze życie za innych – zaznaczył Papież. – A tam, gdzie jest wojna, przemoc, nienawiść, bycie wiernymi Ewangelii i budowniczymi pokoju oznacza zaangażowanie podejmujące ryzyko utraty życia, także poprzez wybory społeczne i polityczne. Tylko w ten sposób można coś zmienić. Pan nie potrzebuje ludzi letnich: chce, abyśmy byli uświęceni w prawdzie i pięknie Ewangelii, abyśmy świadczyli o radości królestwa Bożego nawet w ciemnej nocy cierpienia i wtedy, gdy zło wydaje się silniejsze.“

 

16 maja 2021, 12:10