Szukaj

Vatican News
Papież: misja chrześcijan polega na zanurzaniu w Miłości Bożej Papież: misja chrześcijan polega na zanurzaniu w Miłości Bożej   (Vatican Media)

Papież: misja chrześcijan polega na zanurzaniu w Miłości Bożej

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież przypomniał, że uroczystość Trójcy Przenajświętszej wskazuje na tajemnicę jedynego Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chodzi o osoby konkretne, rzeczywiste oraz różniące się między sobą. To misterium przemawia do naszego serca, ponieważ zawiera się ono w słowach św. Jana, które streszczają całe objawienie: „Bóg jest miłością”.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Z tego wyrażenia wynika, że Bóg, chociaż jest jeden i jedyny, nie jest samotnością, lecz komunią – zauważył Ojciec Święty. – Miłość jest bowiem zasadniczo darem z siebie, a w swej pierwotnej i nieskończonej rzeczywistości to Ojciec daje siebie, rodząc Syna, który z kolei oddaje siebie Ojcu. Ich wzajemna miłość jest Duchem Świętym, więzią ich jedności.

Papież – Jezus objawił w pełni tajemnicę Boga

„To misterium Trójcy Świętej zostało nam objawione przez samego Jezusa. On ukazał oblicze Boga jako miłosiernego Ojca; przedstawił siebie, prawdziwego człowieka, jako Syna Bożego i Słowo Ojca, Zbawiciela, który oddał za nas swoje życie. Mówił o Duchu Świętym, który od Ojca i Syna pochodzi, Duchu Prawdy, Duchu Paraklecie – mówiliśmy w ubiegłą niedzielę o słowie: «paraklet» – to znaczy Pocieszyciel i Orędownik. I kiedy po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom, Jezus posłał ich, aby ewangelizowali «wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego» (Mt 28, 19).“

Franciszek stwierdził, że dzisiejsze święto wzywa nas do kontemplowania cudownej tajemnicy miłości i światła, z której pochodzimy i do której zmierza nasze ziemskie pielgrzymowanie.

Papież – jedność jest postawą życia chrześcijanina

„W głoszeniu Ewangelii i w każdej formie misji chrześcijańskiej nie możemy pomijać jedności, do której wzywa Jezus. To jedność podążająca za jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego: nie można jej pomijać, piękno Ewangelii wymaga, aby ją przeżywać i świadczyć o niej poprzez zgodę między nami, którzy jesteśmy tak różni! Ta jedność jest podstawowa dla chrześcijanina, nie wolno jej odrzucić. Jest podstawowa ponieważ ta jedność rodzi się z miłości, z miłosierdzia Boga, z usprawiedliwienia Jezusa Chrystusa i z obecności Ducha Świętego w naszych sercach.“

Na zakończenie Franciszek zwrócił się do Maryi, która w swojej prostocie i pokorze, odzwierciedla Piękno Trójjedynego Boga, ponieważ w pełni przyjęła Jezusa do swojego życia. „Niech Ona podtrzymuje naszą wiarę, niech czyni nas czcicielami Boga i sługami naszych braci” – podsumował Ojciec Święty.

 

30 maja 2021, 13:57

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Czytaj wszystko >