Szukaj

Papież: walka z ubóstwem wymaga nowego modelu rozwoju Papież: walka z ubóstwem wymaga nowego modelu rozwoju 

Papież: walka z ubóstwem wymaga nowego modelu rozwoju

Papież Franciszek skierował orędzie do uczestników Forum UNESCO poświęconego wpływowi zmian klimatycznych na ubóstwo. Wirtualne spotkanie odbyło się 24 marca. Ojciec Święty zaznaczył, że obecny kryzys pandemiczny zobowiązuje nas do myślenia o dobru wspólnym, a nie tylko o zyskach nielicznych. Podkreślił, że aby skutecznie walczyć ze zmianami klimatycznymi i ubóstwem konieczne jest zdefiniowanie nowego modelu rozwoju, który stawia w centrum człowieka. „Tylko w ten sposób będzie można promować dobro wspólne i cywilizację miłości, w której nie ma miejsca na pandemię obojętności i marnotrawstwa” – napisał Papież.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Zaznaczył, że obecny kryzys pandemiczny, jest dobrą okazją do przejęcia się kruchością naszej planety i kondycją człowieka oraz do wzięcia odpowiedzialności za wspólny dom: poprawy warunków życia najbiedniejszych, zdrowia, transportu, bezpieczeństwa energetycznego i stworzenia nowych możliwości zatrudnienia.

Papież podkreślił, że zmiany klimatyczne są problemem bardziej moralnym niż technicznym. „Punkt zwrotny nastąpi tylko wtedy, gdy zainwestujemy w edukację nowych pokoleń i nauczymy je szanować stworzenie” – napisał Franciszek. Słowa Ojca Świętego odczytał ks. Francesco Follo, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.

Zmiana jest możliwa dzięki edukacji młodych pokoleń

„Szczególnie ważne jest, aby młodzi ludzie byli edukowani w zakresie ochrony i szacunku do innych, aby zaangażowali się w promocję nowych nawyków w zakresie produkcji i konsumpcji, w celu stworzenia nowego modelu wzrostu gospodarczego, w którym środowisko i ludzie znajdą się w centrum – napisał Papież Franciszek. – Jeśli chcemy skutecznie walczyć ze zmianami klimatu, musimy działać wspólnie, uwzględniając potrzebę gruntownej rewizji obecnego modelu rozwoju w celu skorygowania jego anomalii i zakłóceń. Zapewnienie konkretnych odpowiedzi na poważne zjawisko globalnego ocieplenia powinno być naszym imperatywem moralnym. Zaniechanie działań będzie miało skutki wtórne, zwłaszcza wśród najuboższych warstw społecznych, które są również najbardziej narażone na te zmiany.“

30 marca 2021, 14:18