Szukaj

Vatican News
Papież: powinniśmy patrzeć na świat z miłością Boga Ojca Papież: powinniśmy patrzeć na świat z miłością Boga Ojca  (Vatican Media)

Papież: powinniśmy patrzeć na świat z miłością Boga Ojca

Aktualne problemy wymagają od nas kapłanów, abyśmy upodobnili się do Pana i nauczyli się patrzeć tak jak On: z czułością, pojednaniem i braterstwem – mówił Papież, przyjmując w Watykanie członków Papieskiego Kolegium Meksykańskiego. Franciszek zapewnił o swej szczególnej bliskości z ich ojczyzną. Wyrazem tego była jego podróż apostolska w 2016 r. Przejawia się to również w dorocznych uroczystościach w Bazylice Watykańskiej w uroczystość Matki Bożej z Guadalupe.

Krzysztof Bronk - Watykan

Franciszek zwrócił uwagę na trudności, których doświadcza ten kraj z powodu pandemii. Wymagają one od kapłanów szczególnej wrażliwości.

„Przede wszystkim musimy mieć spojrzenie pełne czułości, z jakim nasz Bóg Ojciec widzi problemy, które dotykają społeczeństwo: przemoc, nierówności społeczne i ekonomiczne, polaryzację, korupcję i brak nadziei, zwłaszcza wśród najmłodszych. Maryja Panna jest dla nas wzorem. Z czułością matki odzwierciedla Ona czułą miłość Boga, który przyjmuje wszystkich bez wyjątku. Coraz głębsze zjednoczenie z Dobrym Pasterzem budzi w każdym kapłanie autentyczne współczucie, zarówno dla powierzonych mu owiec, jak i dla tych, które zbłądziły. Tylko wtedy, gdy dajemy się jemu kształtować, wzrasta nasza duszpasterska miłość, w którą wszyscy są włączeni poprzez naszą troskę i modlitwę. Co więcej, zapobiega to zamykaniu się w domu, w biurze czy hobby i zachęca do wychodzenia na spotkanie z ludźmi, a nie do pozostawania w miejscu.“

Franciszek wspomniał też o licznych w Meksyku wyzwaniach pojednania i braterstwa. Aby im sprostać kapłani potrzebują światła wiary i mądrości, która wypływa z kontemplacji Boga i odczytywania znaków czasu.

„Nie możemy lekceważyć światowych pokus, które mogą nas prowadzić do powierzchownych wyobrażeń o nas samym, do postawy autoreferencyjnej, do konsumpcjonizmu i do wielu form uchylania się od odpowiedzialności. Drodzy bracia i siostry: pamiętając o tym, aby nie odwracać wzroku od Chrystusa, Cierpiącego Sługi, zachęcam was, byście nie zaniedbywali pogłębiania korzeni wiary, które otrzymaliście w waszych Kościołach partykularnych, a pozostających owocem bogatego procesu inkulturacji Ewangelii. Jego wzorem jest Matka Boża z Guadalupe, której wizerunek czcicie w kaplicy waszego kolegium. Przypomina nam Ona o miłości wybrania przez Jej Syna Jezusa, który uczynił nas uczestnikami swego kapłaństwa. Dlatego zwracajcie się z ufnością do Morenity, Matki Boga i naszej Matki, i proście Ją o wszystko, czego potrzebujecie, wiedząc, że osłania nas Ona swoim cieniem i udziela nam schronienia.“

29 marca 2021, 15:07