Szukaj

Vatican News
Papież wspiera „Kampanię Braterstwa” w Brazylii Papież wspiera „Kampanię Braterstwa” w Brazylii  (Projeto Ciranda/Justiça nos Trilhos)

Papież wspiera „Kampanię Braterstwa” w Brazylii

„Jezus wzywa nas w czasie pandemii do troski o siebie, o swoje zdrowie, do troski o drugiego człowieka, jak uczy nas przypowieść o dobrym Samarytaninie (por. Łk 10, 25-37)” – te słowa znajdują się w przesłaniu Papieża do wiernych Kościoła w Brazylii w związku z rozpoczęciem wielkopostnej „Kampanii Braterstwa”. Franciszek zaznacza, że przezwyciężenie obecnego kryzysu uda się w takim stopniu, w jakim będziemy w stanie przezwyciężyć podziały i zjednoczyć się wokół życia. Wskazuje również, że temat tegorocznej kampanii „Braterstwo i dialog: zobowiązanie miłości” zaprasza, aby usiąść i słuchać innych i w ten sposób pokonać przeszkody świata, który często jest „światem głuchych”.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwraca uwagę, że promując dialog jako zobowiązanie miłości, „Kampania Braterstwa” przypomina, że chrześcijanie są pierwszymi, którzy powinni dawać przykład, poczynając od praktyki dialogu ekumenicznego. Należy pamiętać, że jesteśmy pielgrzymami i pielgrzymujemy razem, a w dialogu ekumenicznym możemy naprawdę „otworzyć nasze serca na naszego towarzysza drogi bez lęku czy podejrzeń i patrzeć przede wszystkim na to, czego szukamy: pokoju w obliczu jedynego Boga” (Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, n. 244). Jest więc powodem do nadziei, że w tym roku po raz piąty Kampania Braterstwa zostanie przeprowadzona z Kościołami należącymi do Narodowej Rady Kościołów Chrześcijańskich Brazylii (CONIC).

Franciszek zaznaczył, że w ten sposób brazylijscy chrześcijanie, w wierności Jezusowi, który zostawił nam przykazanie miłowania się nawzajem tak, jak On nas umiłował (por. J 13, 34) i wychodząc „od uznania wartości każdej osoby ludzkiej jako stworzenia powołanego do bycia synem lub córką Boga, wniosą cenny wkład w budowanie braterstwa i obronę sprawiedliwości w społeczeństwie” (Encyklika Fratelli tutti, n. 271). „Owocność naszego świadectwa będzie zależała także od naszej zdolności do dialogu, do znajdowania punktów jedności i przekładania ich na działania na rzecz życia, zwłaszcza życia osób najbardziej bezbronnych” – napisał Papież.
 

17 lutego 2021, 14:43