Szukaj

Vatican News
Papież: edukacja jest aktem nadziei Papież: edukacja jest aktem nadziei 

Papież: edukacja jest aktem nadziei

Papież skierował przesłanie do uczestników sympozjum (w dużej części online), odbywającego się w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie. Dotyczy ono wprowadzenia w życie tzw. Misji 4.7 oraz Globalnego Paktu Edukacyjnego. Spotkanie odbywa się pod hasłem: „Edukacja jest aktem nadziei” i jest organizowane przez Papieską Akademię Nauk Społecznych oraz ONZ. Uczestniczą w nim liderzy ruchów młodzieżowych z całego świata i specjaliści w dziedzinie edukacji. Nazwa „Misja 4.7” bierze swoją nazwę od czwartego z celów Agendy 2030 ONZ dotyczącego zrównoważonego rozwoju oraz z jego punktu 7, który mówi o edukacji do rozwoju i zrównoważonego stylu życia, do praw człowieka, równości płci, promocji kultury pokoju, globalnego obywatelstwa oraz dowartościowania różnic kulturowych i pozostaje zbieżny z zainicjowanym przez Franciszka Globalnym Paktem Edukacyjnym.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

W swoim przesłaniu Ojciec Święty zwraca uwagę, że edukacja patrzy z teraźniejszości w przyszłość oraz pozostaje aktem nadziei i solidarności międzypokoleniowej. Spotkanie w Watykanie, gromadzące młodych liderów oraz nauczycieli z całego świata ma na celu przezwyciężenie obecnej globalizacji obojętności i kultury odrzucenia.

Franciszek zauważa, że pandemia przysporzyła ogromnych cierpień skazując wielu ludzi na przymusową izolację oraz wykluczenie. Stała się przyczyną ogromnego kryzysu edukacyjnego. Dotknął on ponad miliard dzieci i młodzieży, setki milionów pozostały w tyle, jeśli chodzi o możliwości rozwoju intelektualnego oraz społecznego.

Papież – potrzeba edukacji opartej na miłości i sprawiedliwości

„Zebraliście się dzisiaj w akcie nadziei, w akcie nadziei, że impulsy nienawiści, podziałów i ignorancji mogą być i będą przezwyciężone poprzez nowy dobry klimat, powiedzmy, nowy dobry klimat możliwości edukacyjnych opartych na sprawiedliwości społecznej i wzajemnej miłości, nowy Globalny Pakt Edukacyjny zainicjowany w październiku z niektórymi z obecnych – podkreślił Papież. Po pierwsze, dziękuję wam za to, że zebraliście się dzisiaj, aby wzbudzić nasze wspólne nadzieje i plany dotyczące nowej edukacji, która promuje transcendencję osoby ludzkiej, integralny i zrównoważony rozwój człowieka, dialog międzykulturowy i religijny, ochronę planety, spotkania na rzecz pokoju i otwarcia na Boga.“

Ojciec Święty zauważył, że ONZ oferuje wyjątkową okazję rządom i społeczeństwu obywatelskiemu całego świata, aby połączyć siły w nadziei i działaniu na rzecz nowej edukacji poprzez przyjęcie Agendy 2030 z uwzględnieniem potrzeby zrównoważonego rozwoju, co jak najbardziej współbrzmi ze wskazaniami Globalnego Paktu Edukacyjnego. To pozostaje niezbędnym fundamentem ochrony wspólnego domu oraz promowania braterstwa ludzkiego. Ważne jest zapewnienie zintegrowanej oraz sprawiedliwej edukacji na wysokim poziomie oraz umożliwienie wszystkim, którzy tego pragną, uczenia się przez całe życie.

Globalny Pakt Edukacyjny i Misja 4.7 będą działać wspólnie na rzecz cywilizacji miłości, piękna i jedności. Franciszek wyraził nadzieję, że uczestnicy spotkania wraz ze swoimi rówieśnikami będą poetami nowego ludzkiego piękna, nowego braterskiego i przyjaznego piękna, jak również zachowania piękna ziemi, po której wszyscy kroczymy.
 

17 grudnia 2020, 13:34