Szukaj

Vatican News
Papież do grupy Moneyval: pieniądz ma służyć, a nie rządzić Papież do grupy Moneyval: pieniądz ma służyć, a nie rządzić  (Vatican Media)

Papież do grupy Moneyval: pieniądz ma służyć, a nie rządzić

„Zamiast inwestować w strach, w zagrożenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne, powinno się przeznaczać środki na eliminowanie głodu i sprzyjanie rozwojowi najbiedniejszych krajów”. - Te słowa Papież wypowiedział w przemówieniu do Komitetu Ekspertów Rady Europy do spraw oceny działań podjętych przeciwko praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. grupy Moneyval). Franciszek uznał ich zadania jako ściśle związane z ochroną życia, pokojowym współistnieniem ludzi oraz obracaniem finansami, które nie powoduje ucisku najsłabszych i potrzebujących.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwrócił również uwagę na potrzebę przemyślenia stosunku do pieniądza. W wielu przypadkach zaakceptowany został prymat pieniądza nad człowiekiem. W gromadzeniu bogactw przestaje zwracać się uwagę na jego pochodzenie, na działania mniej i bardziej nielegalne, którymi rządzi logika wykorzystywania innych ludzi. Zdarza się, że środki finansowe są przeznaczane do zasiewania terroru, do dominacji silniejszych, do poświęcania życia braci, aby potwierdzić swoją władzę.

Papież – ekonomia nie może tracić ludzkiego oblicza

„Polityka zwalczająca pranie brudnych pieniędzy i przeciwstawiająca się terroryzmowi stanowi narzędzie służące monitorowaniu przepływu finansów, i pozwala interweniować tam, gdzie podejmowane są nielegalne lub tym bardziej przestępcze działania. Kiedy istotnie ekonomia traci ludzkie oblicze, wtedy to nie pieniądz służy, ale służy się pieniądzowi. Stanowi to formę bałwochwalstwa, przeciwko któremu należy reagować, przywracając rozumny porządek rzeczy, stawiający na pierwszym miejscu dobro wspólne, według którego pieniądz ma służyć, a nie rządzić (Adhort. Ap. Evangelii gaudium, 58; Kons.duszp. Gaudium et spes, 64; Encyk. Laudato si’, 195).“

„Czuwajcie nad tym, aby strzec «czystości finansów» oraz, aby uniemożliwić różnym «kupcom» spekulowanie w tym świętym przybytku, jaki stanowi ludzkość, według planu miłości Stwórcy” – życzył na zakończenie Franciszek
 

08 października 2020, 12:59