Szukaj

Vatican News
Papież: chrońmy nasz wspólny dom Papież: chrońmy nasz wspólny dom  (Vatican Media)

Papież: chrońmy nasz wspólny dom

W pozdrowieniach po audiencji Papież Franciszek życzył głębokiego przyswojenia orędzia paschalnego, ożywiana świadomości bycia ochrzczonymi oraz posłanymi ze świadectwem o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Zachęcił do kontemplowania oblicza Pana, który zwyciężył śmierć i pomaga przyjąć cierpienia i próby obecnego czasu jako okazji do osobistego uczestnictwa w dziele odkupienia. Zwracając się do Polaków Ojciec Święty powiedział.

Potrzeba troski i szacunku dla wszystkich stworzeń

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, zjednoczeni braterską miłością z wszystkimi mieszkańcami ziemi, stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga oraz wezwanymi do troski i szacunku dla wszystkich stworzeń, odnówmy nasze zaangażowanie na rzecz ochrony naszego wspólnego domu i prośmy Ojca niebieskiego, aby nieustannie odnawiał mocą i miłością Ducha Świętego oblicze naszej ziemi. Z serca wam błogosławię!“

22 kwietnia 2020, 11:01