Szukaj

Vatican News
Papież: pokój Chrystusa jest owocem jego śmierci i zmartwychwstania Papież: pokój Chrystusa jest owocem jego śmierci i zmartwychwstania  (Vatican Media)

Papież: pokój Chrystusa jest owocem jego śmierci i zmartwychwsta

„Prawdziwy pokój i autentyczna równowaga wewnętrzna wypływają z Chrystusowego daru, który pochodzi z Jego krzyża i rodzi nową ludzkość” – powiedział Papież podczas audiencji ogólnej, która była transmitowana z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Dzisiejszą katechezę Franciszek poświęcił siódmemu błogosławieństwu mówiącym o osobach „wprowadzających pokój”, które zostają ogłoszone dziećmi Bożymi.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty podkreślił, że istnieje dwojakie rozumienie pokoju. Pierwsze wyraża piękne biblijne słowo „szalom”, które oznacza obfitość, rozkwit oraz dobrobyt. Wypowiadając je życzymy pięknego, pełnego oraz dostatniego życia, zgodnego z prawdą i sprawiedliwością. Ale można je rozumieć także w sposób bardziej psychologiczny i subiektywny. Jest ono wtedy utożsamiane z ciszą, harmonią oraz równowagą wewnętrzną. Takie pojęcie pokoju jest niepełne i nie powinno być absolutyzowane, ponieważ również niepokój może być w życiu ważnym elementem rozwoju. Sam Pan często zasiewa go w nas, aby pobudzić nas do szukania Go i wzrastania w łasce. Następnie Franciszek postawił pytanie: „W jaki sposób świat daje pokój?” Zazwyczaj konflikty zbrojne kończą się na dwa sposoby: albo porażką jednej z dwóch stron, albo traktatami pokojowymi.

Papież – pokój jednych odpowiada wojnie drugich

„Musimy jednak wziąć pod uwagę, że historia jest niekończącą się serią traktatów pokojowych, którym zaprzeczają kolejne wojny lub przekształcanie się tych samych wojen i prowadzenie ich innymi metodami lub w innych miejscach. Także w naszych czasach toczy się, według odmiennych scenariuszy i na różne sposoby, wojna w «kawałkach» – dodał Papież. – Musimy co najmniej podejrzewać, że w ramach globalizacji, która opiera się głównie na interesach ekonomicznych lub gospodarczych, «pokój» jednych odpowiada «wojnie» innych. To nie jest pokój Chrystusowy!“

Ojciec Święty zaznaczył, że Chrystus przynosi pokój jednocząc ludzi ze sobą, odrzucając wrogość i dokonując pojednania. Drogą wypełnienia tego pokoju jest Jego ciało ofiarowane za nas. On wprowadza pokój przez krew swego krzyża. Następnie postawił pytanie: kim są ci ludzie, którzy „wprowadzają pokój?”.

Papież – miłość jest z natury kreatywna

„Siódme błogosławieństwo jest najbardziej aktywne, jest wyraźnie praktyczne. Słowo jest podobne do tego użytego w pierwszym wersecie Biblii w odniesieniu do stworzenia i wskazuje na inicjatywę i trud. Miłość ze swej natury jest kreatywna i szukająca pojednania za wszelką cenę – podkreślił Papież. – Synami Bożymi nazywani są ci, którzy nauczyli się sztuki pokoju i ją praktykują, wiedzą, że nie ma pojednania bez daru swojego życia i że zawsze i mimo wszystko należy dążyć do pokoju. Zawsze i mimo wszystko: nie zapominajcie o tym! Pokój, to nie jest owoc własnych zdolności, ale przejaw łaski otrzymanej od Chrystusa, który jest naszym pokojem, który uczynił nas dziećmi Bożymi.“

15 kwietnia 2020, 14:29