Szukaj

Vatican News
Papież: bądźmy blisko przeżywających trudności Papież: bądźmy blisko przeżywających trudności  (ANSA)

Papież: bądźmy blisko przeżywających trudności

„Bądźmy blisko tych, którzy przeżywają trudne doświadczenia i stańmy się dla nich odblaskiem Bożej miłości i czułości, która wyzwala ze śmierci i sprawia, że zwycięża życie”. Te słowa zachęty skierował Papież do wiernych przed modlitwą „Anioł Pański”. Punktem odniesienia dla niej była historia wskrzeszenia Łazarza (por. J 11, 1-45). Ze względu na pandemię koronawirusa Franciszek odmówił południową modlitwę maryjną z biblioteki Pałacu Apostolskiego łącząc się z wiernymi za pośrednictwem mediów. Jak i w poprzednie niedzielę, tak i tym razem plac św. Piotra był pusty.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

         Papież przypomniał, że Bóg jest Bogiem życia i daje życie, na Siebie zaś bierze dramat śmierci. Jeżeli Jezus dopuszcza do śmierci swego przyjaciela, to nie tylko dlatego, że chciał uczynić swoimi nasze cierpienia z powodu śmierci kogoś bliskiego, ale również by ukazać panowanie Boga nad śmiercią.

Ja jestem zmartwychwstaniem, pośród płaczu wierzcie

„W Ewangelii widzimy, że wiara człowieka i wszechmoc Bożej miłości poszukują się nawzajem, i w końcu się spotykają – zaznaczył Ojciec Święty. – Widzimy to w okrzyku Marty i Marii oraz nas wszystkich wraz z nimi: «Gdybyś tu był!...». A odpowiedzią Boga nie jest przemówienie, lecz Jezus mówi: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem... Uwierzcie! Pośród płaczu nadal wierzcie, nawet jeśli wydaje się, że śmierć zwyciężyła. Usuńcie kamień z waszego serca!».“

Franciszek podkreślił, że Bóg nie stworzył człowieka dla grobu, ale dla życia, a śmierć – jak mówi Księga Mądrości (2, 24) – weszła na świat przez zawiść diabła. Chrystus przyszedł, aby nas z niej uwolnić.

Bez Chrystusa pogrążamy się w śmierci

„Jesteśmy zatem wezwani do usunięcia naszych «kamieni», tego wszystkiego, co ma posmak śmierci. Obłuda, z jaką przeżywa się wiarę, jest śmiercią; niszcząca krytyka innych, jest śmiercią; zniewaga, oszczerstwo, jest śmiercią; usuwanie ubogiego na margines, jest śmiercią – podkreślił Ojciec Święty. – Pan żąda od nas, byśmy usunęli te kamienie z naszych serc, a wówczas wokół nas znów rozkwitnie życie. Chrystus żyje, a ten, kto Go przyjmuje i do Niego przylega, nawiązuje kontakt z życiem. Bez Chrystusa, czy też poza Chrystusem, nie tylko nie ma życia, ale pogrążamy się w śmierci.“

29 marca 2020, 12:24