Szukaj

Vatican News
Papież: otrzymane sakramenty uczniły nas świadkami Jezusa Papież: otrzymane sakramenty uczniły nas świadkami Jezusa   (ANSA)

Papież: otrzymane sakramenty uczniły nas świadkami Jezusa

„Trochę inaczej przebiega dziś modlitwa «Anioł Pański» z Papieżem, «zamkniętym jak w klatce» w bibliotece, ale widzę was i jestem blisko. (...) Wybraliśmy ten sposób spotkania, aby wypełnić zapobiegawcze dyrektywy, które mówią, aby unikać nawet małych skupisk ludzi, które mogą przyczynić się do zarażenia wirusem”. W ten sposób Papież wyjaśnił dlaczego dziś nie przemawiał, jak zawsze, z okna Pałacu Apostolskiego, ale z biblioteki, skąd jego słowa transmitowane były na plac i cały świat. Po zakończeniu modlitwy podszedł jednak do okna, aby gestem pozdrowić obecnych na placu i pobłogosławić ich. Rozważanie poprzedzające modlitwę Ojciec Święty poświęcił refleksji nad tajemnicą przemienienia Jezusa na górze Tabor (Mt, 17, 1-9). Stwierdził, że dzięki sakramentowi chrztu i bierzmowania staliśmy się świadkami Jezusa. Nasze zdolności nie są najważniejsze, najważniejsze jest działanie i dary Ducha Świętego.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

         Franciszek przypomniał, że Jezus zabiera trzech uczniów, aby byli świadkami przemienienia. Są to Piotr, Jakub i Jan. Oni mogli się przekonać, że ludzka postać ich Mistrza nie wyraża całej Jego rzeczywistości. Ich oczom objawił się boski, pozaziemski wymiar Jezusa, potwierdzony słowami z nieba: „To jest mój Syn umiłowany (...) Jego słuchajcie”.

         W ten sposób uczniowie zostali uprzywilejowani, dostąpili szczególnej łaski, choć w godzinie próby Piotr zaprze się swojego Mistrza, a Jakub i Jan będą prosić o pierwsze miejsce w Jego królestwie.

Bycie świadkiem jest darem, na który nie zasłużyliśmy

„Jezus nie wybiera według naszych kryteriów, ale zgodnie ze swoim planem miłości. Jest to wybór darmowy, bezwarunkowy, wolna inicjatywa, Boża przyjaźń, która nie żąda niczego w zamian – podkreślił Ojciec Święty. – I tak jak powołał tych trzech uczniów, tak i dzisiaj powołuje niektórych, aby byli blisko Niego, aby mogli dawać świadectwo. Bycie świadkiem to dar, na który nie zasłużyliśmy: czujemy się niegodni, ale nie możemy się wycofać pod pretekstem naszej niegodności.“

         Franciszek podkreślił, że choć sami nie widzieliśmy jaśniejącego oblicza Jezusa, to dzięki otrzymanym sakramentom i darom Ducha Świętego jesteśmy wezwani do bycia Jego świadkami.

Wstańcie, nie lękajcie się

„Jednak i nam zostało przekazane Słowo Zbawienia, została nam dana wiara i doświadczyliśmy, w różnych formach, radości ze spotkania z Jezusem. Również nam Jezus mówi: «Wstańcie, nie lękajcie się» (Mt 17, 7) – zaznaczył Ojciec Święty. – Na tym świecie, naznaczonym egoizmem i chciwością, światło Boga jest przysłonięte codziennymi troskami. Często mówimy: nie mam czasu na modlitwę, nie jestem w stanie wypełnić posługi w parafii, odpowiedzieć na prośby innych... Ale nie wolno nam zapominać, że chrzest i bierzmowanie, które otrzymaliśmy, uczyniły nas świadkami, nie ze względu na nasze zdolności, ale ze względu na dar Ducha.“

08 marca 2020, 14:40