Szukaj

Papież: Jezus jedynym zbawicielem Papież: Jezus jedynym zbawicielem  

Papież: Jezus jedynym zbawicielem

„Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga nam pielęgnować pragnienie Chrystusa, źródła wody żywej, jedynego, który może zaspokoić pragnienie życia i miłości, jakie nosimy w sercu”. To prośba, jaką Franciszek skierował do Boga w czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”. Podobnie jak tydzień temu modlił się w Pałacu Apostolskim, skąd transmitowano przebieg tego wydarzenia.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

         Papież rozpoczął spotkanie z wiernymi zgromadzonymi przed środkami społecznego przekazu od wyrażenia wielkiej wdzięczności kapłanom, szczególnie we włoskim regionie Lombardia, tak bardzo dotkniętym skutkami koronawirusa, za troskę i towarzyszenie, na wiele różnych sposobów, całemu powierzonemu im ludowi w tym trudnym okresie.

         W rozważaniu nawiązał do ewangelicznej historii spotkania Jezusa z Samarytanką. W centrum ich rozmowy znalazła się woda, która w tradycji biblijnej jest symbolem Bożej łaski, bo sam Bóg jest źródłem wody żywej. Św. Paweł doda, (1 Kor 10, 4) że to Chrystus jest skałą, z której wypływa ożywcza woda – Duch Święty.

Baranek zabity i zmartwychwstały źródłem, z którego wypływa Duch Święty

„Chrystus jest świątynią, z której zgodnie z wizją proroków wypływa Duch Święty, który oczyszcza i daje życie. Ten, kto pragnie zbawienia, może swobodnie czerpać z Jezusa, a Duch stanie się w nim czy w niej źródłem pełnego i wiecznego życia – zaznaczył Ojciec Święty. – Obietnica żywej wody, którą Jezus złożył Samarytance, stała się rzeczywistością w dniu Jego Paschy: «krew i woda» wypłynęły z Jego przebitego boku (J 19, 34). Chrystus, Baranek zabity i zmartwychwstały, jest źródłem, z którego wypływa Duch Święty, który odpuszcza grzechy i odradza do nowego życia.“

         Wskazując na przykład Samarytanki Franciszek podkreślił, że każdy, kto spotkał Jezusa czuje potrzebę, by mówić o Nim światu.

Zbawienie jest tylko w Jezusie, a nie w rzeczach świata

„Ten dar jest również źródłem świadectwa. Podobnie jak Samarytanka każdy, kto osobiście spotyka żyjącego Jezusa, odczuwa potrzebę mówienia o Nim innym, aby wszyscy doszli do wyznania, że Jezus «prawdziwie jest Zbawicielem świata» (J 4, 42), jak powiedzieli wówczas rodacy owej kobiety – przypomniał Ojciec Święty. – Także my, zrodzeni poprzez chrzest do nowego życia, jesteśmy wezwani do dawania świadectwa życia i nadziei, które są w nas. Jeśli nasze poszukiwania i pragnienie znajdą pełne zaspokojenie w Chrystusie, to ukażemy, że zbawienie nie jest w «rzeczach» tego świata, ale w Tym, który nas umiłował i zawsze nas kocha: Jezusie, naszym Zbawicielu.“

15 marca 2020, 13:09