Szukaj

Papież na Anioł Pański Papież na Anioł Pański  

Papieska zachęta do życia darem chrztu w codzienności

Do zrozumienia daru chrztu i konsekwentnego życia nim w codziennych sytuacjach zachęcił Papież w rozważaniu na „Anioł Pański”. Przypominając o znaczeniu tego sakramentu w życiu chrześcijanina Franciszek zaapelował do wierzących, by odkryli datę własnego chrztu i świętowali to wydarzenie. Wskazał, że jest to ważne, ponieważ właśnie wtedy zostaliśmy odrodzeni.

Beata Zajączkowska – Watykan

Papież przypomniał, że Jezus prosi Jana o chrzest, choć sam nie musi być oczyszczony, bo to On oczyszcza. Zauważył, że „Bóg jest Święty, Jego drogi nie są drogami naszymi, a Jezus jest Drogą Boga, drogą nieprzewidywalną”. Za opisem Ewangelii Mateusza wskazał, że Jan oświadczył, iż między nim a Jezusem istnieje ogromna przepaść, której nie da się pokonać. Dlatego też powiedział: „Nie jestem godzien nosić Mu sandałów” (Mt 3,11).

„Syn Boży przyszedł właśnie po to, by zniwelować otchłań między człowiekiem a Bogiem. Jeśli Jezus jest w pełni Bogiem, to jest także w pełni człowiekiem i łączy to, co było oddzielone. Dlatego też odpowiedział Janowi: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (w. 15). – mówił Franciszek. - Mesjasz prosi o chrzest, aby wypełniła się wszelka sprawiedliwość, to znaczy, aby zrealizowany został plan Ojca, który obejmuje drogę synowskiego posłuszeństwa i solidarności ze słabym i grzesznym człowiekiem. Jest to droga pokory i pełnej bliskości Boga względem swoich dzieci.“

Ojciec Święty przypomniał, że Jezus pełni swą misję w stylu całkowicie odmiennym od światowego. „Jest to postawa łagodności, prostoty, szacunku, umiarkowania i ukrycia, której wymaga się także i dzisiaj od uczniów Pana” – mówił Franciszek. Wskazał, że nie jest dobrym uczniem ten, kto się puszy jak paw. „Dobry uczeń jest łagodny i pokorny, czyni dobro będąc niezauważonym” – mówił Papież. Podkreślił, że w działalności misyjnej wspólnota chrześcijańska powołana jest do wyjścia na spotkanie z innymi, zawsze proponując, a nie narzucając, dając świadectwo, dzieląc konkretne życie ludzi.

„W święto Chrztu Jezusa ponownie odkrywamy nasz chrzest – mówił Ojciec Święty. –Tak, jak Jezus jest umiłowanym Synem Ojca, tak i my, odrodzeni z wody i Ducha Świętego, wiemy, że i my jesteśmy umiłowanymi dziećmi, przedmiotem radości Boga, braćmi wielu innych braci, zaangażowanymi w wielką misję, aby świadczyć i głosić wszystkim ludziom bezgraniczną miłość Ojca. Święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o naszym chrzcie. My też odrodziliśmy się przez chrzest. W chrzcie Duch Święty przyszedł, aby pozostać w nas. Dlatego właśnie ważne jest, aby znać datę swojego chrztu.“

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

12 stycznia 2020, 12:15