Szukaj

Vatican News
Papież: nasze rodziny powinny być Kościołem domowym Papież: nasze rodziny powinny być Kościołem domowym  (ANSA)

Papież: nasze rodziny powinny być Kościołem domowym

„Pomyślcie o tym, że chrześcijaństwo od początku było głoszone przez świeckich. Również, wy świeccy jesteście zobowiązani, poprzez wasz chrzest, do niesienia wiary innym” – te słowa Papież skierował do wiernych podczas audiencji ogólnej. Franciszek kontynuował cykl katechez poświęcony Dziejom Apostolskim.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty nawiązał do małżeństwa: Akwili i Pryscylli, zmuszonych przenieść się z Rzymu do Koryntu po tym, jak cesarz Klaudiusz nakazał wydalenie Żydów. Przypomniał, że również w ubiegłym stuleciu Żydzi doznali ogromnych cierpień. Dzisiaj na wiele sposobów odradza się „zwyczaj prześladowania Żydów”. Nie jest to ani ludzkie, a ni chrześcijańskie. „Są oni naszymi braćmi” - zauważył Papież. Powracając do tematu katechezy, zauważył, że małżonkowie Akwila i Pryscylla, którzy mieli serca pełne wiary w Boga i szczodrości dla innych, praktykowali chrześcijańską sztukę gościnności. Otworzyli przed Apostołem Pawłem drzwi swojego domu i przyjeli orędzie zbawienia, które głosił.

Papież – Akwila i Pryscylla tworzyli Kościoł domowy

„Dom Akwili i Pryscylli w Koryncie otwiera swoje podwoje nie tylko Apostołowi, ale także braciom i siostrom w Chrystusie – podkreślił Franciszek. Paweł może bowiem mówić o «zbierającym się w ich domu Kościele» (1 Kor 16,19), który staje się «domowym Kościołem», «domus ecclesiae», miejscem słuchania Słowa Bożego i sprawowania Eucharystii.“

Franciszek zwrócił uwagę, że wśród wielu współpracowników Pawła, Akwila i Pryscylla pojawiają się jako przykład życia małżeńskiego odpowiedzialnie zaangażowanego w służbie całej wspólnoty chrześcijańskiej. I przypominają, że dzięki wierze i zaangażowaniu w ewangelizację wielu świeckich takich jak oni, chrześcijaństwo dotarło również do nas.

Papież – niech Duch Święty zstąpi na wszystkie małżeństwa

„Prośmy Ojca, który postanowił uczynić małżonków swoją «prawdziwą żywą figurą» (adhort. ap. Amoris laetitia, 11), aby zesłał swego Ducha na wszystkie małżeństwa chrześcijańskie, żeby na wzór Akwili i Pryscylli umiały otwierać drzwi swoich serc Chrystusowi i braciom oraz przekształciły swoje domy w Kościoły domowe – podkreślił Papież. Piękne słowo: dom jako Kościół domowy, w którym, przeżywana jest komunia i składany jest kult życia przeżywanego z wiarą, nadzieją i miłością. Powinniśmy wzywać wstawiennictwa tych dwojga świętych – Akwili i Pryscylli, aby nauczyli nasze rodziny być takimi jak oni: Kościołem domowym, gdzie jest silny fundament, aby wiara mogła wzrastać.“

13 listopada 2019, 12:08