Szukaj

Vatican News
Audiencja ogólna Audiencja ogólna   (Vatican Media)

Papież: Duch Święty pobudza do głoszenia Słowa poprzez świadectw

„Niech Duch Święty czyni z ochrzczonych głosicieli Ewangelii, którzy przyciągają ludzi nie do siebie, ale do Chrystusa. Oby pozostawiali przestrzeń dla działania Boga, tak aby inni stawali się wolni i odpowiedzialni przed Panem” – te słowa Papież skierował do wiernych podczas audiencji ogólnej. Franciszek kontynuował cykl poświęcony Dziejom Apostolskim.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Odnosząc się do sytuacji pierwszych chrześcijan Ojciec Święty przypomniał, że prześladowanie było trwałym stanem życia uczniów. Nie gasiło ono ognia ewangelizacji, ale jeszcze bardziej go podsycało. Przywołał również postać diakona Filipa, który ewangelizował miasta Samarii, a głoszeniu przez niego słowa towarzyszyły znaki w postaci wyzwolenia oraz uzdrowień. Papież wskazał, że Duch Święty pobudził serce Filipa, aby wyjść na spotkanie wysokiego urzędnika etiopskiego, który wracając do kraju czytał fragment księgi proroka Izajasza. Filip stał się jego przewodnikiem w zrozumieniu Słowa Bożego.

Papież – trzeba zrozumieć znaczenie Słowa Bożego

„Ten dialog między Filipem a Etiopczykiem pozwala nam zastanowić się nad tym, że nie wystarczy czytać Pismo Święte, ale musimy zrozumieć także jego znaczenie, odnaleźć «istotę», pójść głębiej pod powierzchnię, zaczerpnąć Ducha, który ożywia literę – zaznaczył Franciszek. – Jak powiedział Benedykt XVI na początku Synodu o Słowie Bożym, «Egzegeza, prawdziwa lektura Pisma Świętego, nie jest zatem tylko zjawiskiem literackim. Jest procesem mojej egzystencji». Wkraczanie w Słowo Boże oznacza chęć wyjścia z własnych ograniczeń, aby spotkać Boga i upodobnić się do Chrystusa, który jest żywym Słowem Ojca.“

Franciszek zwrócił uwagę, że Filip ofiarował Etiopczykowi klucz do zrozumienia słowa: był nim sługa cierpiący, który nie odpłacał złem za zło, i który doznawszy po ludzku porażki został usunięty spośród żyjących. On wyzwolił lud z jego nieprawości, a jego ofiara przyniosła wspaniały owoc dla Boga i dla ludzi. „To właśnie Chrystus, o którym mówił Filip i którego głosi cały Kościół” – podkreślił Papież.

Papież – Duch Święty jest głównym protagonistą ewangelizacji

„Poprzez swoją Paschę zbawił nas wszystkich. Ostatecznie Etiopczyk rozpoznaje Chrystusa i prosi o chrzest, a także wyznaje wiarę w Jezusa. To bardzopiękne opowiadanie, ale kto nakłonił Filipa do pójścia na pustynię, aby spotkać tego człowieka? – pytał Papież. – Kto dał impuls Filipowi, aby zbliżyć się do powozu? To Duch Święty. Duch Święty jest protagonistą ewangelizacji. «Ojcze, ja idę ewangelizować» - «A co robisz?» - «Głoszę Ewangelię oraz mówię kim jest Jezus, chcę przekonać ludzi, że On jest Bogiem». Mój drogi, to nie jest ewangelizacja, jeśli nie ma Ducha Świętego nie ma ewangelizacji. To może być prozelityzm, reklama... Ewangelizacja dokonywana jest przez Ducha Świętego, ponieważ to On pobudza do głoszenia, do głoszenia poprzez świadectwo, także poprzez męczeństwo, oraz poprzez słowo.“

Franciszek zwrócił uwagę, że kiedy Filip doprowadził do spotkania Etiopczyka ze Zmartwychwstałym, sam zniknął. Duch Święty posłał go gdzie indziej. Znakiem, że chrześcijanin jest prawdziwym ewangelizatorem jest radość, także w męczeństwie i pośród przeciwności.

 

02 października 2019, 11:45