Cerca

Vatican News
Papież: Bóg dotyka serca przemieniając ideologa w świadka Papież: Bóg dotyka serca przemieniając ideologa w świadka  (Vatican Media)

Papież: Bóg dotyka serca przemieniając ideologa w świadka

„Czy należę do Kościoła powszechnego (dobrych i złych, wszystkich), czy jestem zwolennikiem ideologii wybiórczej? Czy czczę Boga, czy oddaję cześć formułom dogmatycznym? Jakie jest moje życie religijne? Czy wiara w Boga, którą wyznaję czyni mnie przyjaznym lub wrogim wobec tego, który różni sie ode mnie?” – te pytania Papież postawił wiernym podczas audiencji ogólnej. Franciszek kontynuował cykl poświęcony rozważaniu księgi Dziejów Apostolskich.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty wspomniał, że od ukamienowania Szczepana pojawia się w niej postać młodzieńca zwanego Szawłem. Był jednym z tych, którzy zgadzali się na zabicie Szczepana i dążyli do zniszczenia Kościoła. Miał on upoważnienie od najwyższego kapłana do wyłapywania chrześcijan i wtrącania ich do więzienia.

Szaweł był ideologiem

“ Młody Szaweł jest ukazany jako nieprzejednany, czyli okazujący nietolerancję wobec tych, którzy myślą inaczej niż on, absolutyzuje swoją tożsamość polityczną oraz religijną i sprowadza drugiego do potencjalnego wroga, którego trzeba zwalczać. Jest ideologiem. W Szawle religia przekształciła się w ideologię: ideologię religijną, ideologię społeczną, ideologię polityczną – zauważył Papież. - Dopiero, kiedy zostanie przekształcony przez Chrystusa, wówczas będzie nauczał, że prawdziwa walka nie jest «przeciw krwi i ciału, lecz przeciw [...] rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła» (Ef 6,12). Będzie nauczał, że nie należy zwalczać osób, ale zło będące inspiracją ich działania. ”

Franciszek zwrócił uwagę, że gniewny i konfliktowy charakter Szawła zachęca każdego do postawienia sobie pytania: jak przeżywam moje życie wiary? Czy wychodzę na spotkanie innych, czy też jestem przeciwko innym? Czy wiara w Boga, którą wyznaję czyni mnie przyjaznym czy też wrogim wobec tych, którzy różnią się ode mnie?

Pan dotknął serca Szawła

“ Łukasz mówi, że kiedy Szaweł całą swoją energię skierował na wytępienie wspólnoty chrześcijańskiej, na jego drodze pojawił się Pan, aby dotknąć jego serca i nawrócić je do siebie. To jest metoda Pana: dotknąć serca. Zmartwychwstały przejmuje inicjatywę i objawia się Szawłowi na drodze do Damaszku. O tym wydarzeniu trzykrotnie opowiedziano w księdze Dziejów Apostolskich (por. Dz 9, 3-19; 22,3-21; 26,4-23) – podkreślił Papież. - Poprzez typowy dla teofanii dwumian «światła» i «głosu» Zmartwychwstały pojawia się Szawłowi i prosi, by wytłumaczył się ze swego bratobójczego szału: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» (Dz 9,4). Zmartwychwstały ukazuje tutaj, że jest jedno z tymi, którzy w Niego wierzą: cios zadany członkowi Kościoła oznacza zadanie ciosu samemu Chrystusowi! Także ci, którzy są ideologami, ponieważ chcą czystości – w cudzysłowie – Kościoła, uderzają w Chrystusa. ”

Franciszek zwrócił uwagę, że po spotkaniu z Chrystusem Szaweł stał się ślepy. Z człowieka silnego, samowystarczalnego i niezależnego zmienił się w słabego, potrzebującego i zależnego od innych, ponieważ nic nie widział. Światło Chrystusa go poraziło i uczyniło ślepym. Nastepnie Szaweł przyjął chrzest, co stało się początkiem nowego życia i odnowionego spojrzenia na Boga, siebie samego oraz innych. Dawni nieprzyjaciele stali się braćmi w Chrystusie.
 

09 października 2019, 14:39