Szukaj

Vatican News
Papieska audiencja dla Stowarzyszenia Misji Afrykańskich Papieska audiencja dla Stowarzyszenia Misji Afrykańskich 

Niech miłość Jezusa będzie głównym motywem ewangelizacji

Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa oraz doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, które skłania, by kochać jeszcze bardziej – przypomniał Papież członkom Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, których przyjął na audiencji z okazji trwających w Rzymie obrad zgromadzenia generalnego.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Franciszek zwrócił uwagę, że członkowie Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, zarówno gałąź męska, jak i żeńska oraz osoby świeckie z nim związane, tworzą jedną, wielką rodzinę. „Ten rodzinny wymiar bez wątpienia jest bogactwem – zaznaczył Papież - i dobrze czynicie, gdy dbacie o niego i rozwijacie go”.

Służcie dzieciom i najsłabszym

„W rzeczywistości ewangelizacja jest zawsze podejmowana we wspólnocie, która przez dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca dystans, uniża się aż do upokorzenia, jeśli to jest konieczne, i przyjmuje ludzkie życie, dotykając w ludzie cierpiącego ciała Chrystusa – podkreślił Ojciec Święty. - Zachęcam was do wytrwania w waszym zaangażowaniu, w ścisłej współpracy z członkami innych religii i stowarzyszeń, w służbie dzieciom i osobom najsłabszym, ofiarom wojen, chorób, handlu ludźmi. Wybór bowiem ostatnich, tych, których społeczeństwo odrzuca jest znakiem ukazującym konkretną obecność i troskę miłosiernego Pana. W ten sposób, wspierani Duchem Świętym, będziecie mogli być sługami kultury dialogu i spotkania, która bierze w opiekę małych i biednych, aby mieć udział w nadchodzącym prawdziwie ludzkim braterstwie.“


Papież wezwał także członków Stowarzyszenia Misji Afrykańskich do odważnego otwierania nowych dróg ukazujących Boga, który zawsze jest nowością, nieustannie pobudzającą nas do wyruszania na nowo oraz do zmiany miejsca, aby wyjść poza to, co znane, na peryferie i do granic.
 

17 maja 2019, 14:30