Szukaj

Vatican News
Papież: Duch Święty czyni nas zawsze młodymi Papież: Duch Święty czyni nas zawsze młodymi  (Vatican Media)

Papież: Duch Święty czyni nas zawsze młodymi

Duch Święty czyni nas zawsze młodymi – przypominał Papież podczas Mszy w Domu św. Marty. Franciszek zwrócił uwagę, że główną postacią dzisiejszej Ewangelii jest Duch Święty. W mowie pożegnalnej do uczniów przed wstąpieniem do nieba, Jezus daje prawdziwą katechezę na temat Ducha Świętego, tłumaczy, kim On jest. Pojawia się tajemnicze imię: Paraklet, czyli obrońca, rzecznik, pocieszyciel

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Uczniowie są smutni słysząc, że Mistrz wkrótce ich zostawi, ale Jezus upomina ich z tego powodu, ponieważ, jak zauważa Franciszek, „smutek nie jest postawą chrześcijańską”. Papież tłumaczy, jak nie popaść w smutek? Trzeba prosić Pana, aby zachował w nas młodość ducha. Duch Święty jest tym, który uzdalnia nas do niesienia krzyża, jak pokazuje to pierwsze czytanie. Opowiada ono o apostołach śpiewających w więzieniu na chwałę Boga. Duch Święty jest tu nazywany imieniem Paraklet.

Papież – chrześcijanin jest zawsze młody

„Paraklet: słowo paraklet oznacza tego, który staje blisko, aby mnie umacniać, abym nie upadł, abym szedł do przodu, abym zachował tę młodość Ducha. Chrześcijanin jest zawsze młody: zawsze – podkreślił Franciszek. - I kiedy serce chrześcijanina zaczyna się starzeć, zaczyna podupadać jego powołanie chrześcijańskie. Albo masz młode serce, duszę, albo nie jesteś w pełni chrześcijaninem.“

Papież zauważył, że oczywiście w życiu nie brakuje cierpień i trudności. Apostołowie: Paweł i Sylas byli bici, chłostani, skrepowani łańcuchami, zakuci w dyby, zamknięci w celi oraz pilnowani przez straże, ale nie tracili radości, śpiewali z serca na cześć Pana.

Papież – Duch podtrzymuje młodość w nas

„To jest młodość. Młodość zawsze pozwala patrzeć z nadzieją: to właśnie to, naprzód! Aby podtrzymywać tę młodość potrzebny jest nam codzienny dialog z Duchem Świętym, który jest zawsze obok nas – stwierdził Franciszek. To wielki dar, który pozostawił Jezus: to wsparcie, które pozwala iść naprzód.“

Papież zauważył, że Duch Święty pomaga nam również żałować za grzechy i patrzeć przed siebie. Zachęcał przy tym, aby rozmawiać z Duchem Świętym. On udzieli wsparcia i przywróci młodość. Grzech postarza, postarza duszę, postarza wszystko. «Nigdy więcej pogańskiego smutku» - mówił Franciszek. W życiu zdarzają się trudne momenty, ale w nich czujemy, że Duch pomaga nam podążać naprzód i przezwyciężać trudności. Również męczeństwo.

Papież – chrześcijanin nie idzie na emeryturę

„Prośmy Pana, abyśmy nie zagubili tej odnowionej młodości, byśmy nie stali się chrześcijanami emerytami, którzy utracili radość i nie pozwalają nieść się naprzód... Chrześcijanin nigdy nie idzie na emeryturę – przypomniał Ojciec Święty - chrześcijanin żyje, ponieważ pozostaje młody – wtedy też pozostaje prawdziwym chrześcijaninem.“

28 maja 2019, 14:35