Cerca

Vatican News
Papież do nowych ambasadorów Papież do nowych ambasadorów  (Vatican Media)

Papież do nowych ambasadorów

Papież Franciszek przyjął grupę dziesięciu ambasadorów z okazji prezentacji listów uwierzytelniających. Zapewnił ich, że Kościół pragnie współpracować z każdym, kto w poczuciu odpowiedzialności dąży do rozwiązania problemu współczesnych migracji. Zawsze będzie mu przyświecał priorytet ocalenia życia i godności człowieka, łagodząc cierpienia oraz wspierając autentyczny i integralny rozwój.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty nawiązał do kilku ważnych wydarzeń na arenie międzynarodowej w ostatnim czasie. Po pierwsze wspomniał o 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej. Ważne, aby ludzkość potrafiła wyciągać wnioski ze smutnych lekcji historii. Jedną z nich jest utwierdzanie narodów świata oraz ich przywódców w przekonaniu o całkowitej bezużyteczności konfliktów zbrojnych. Kolejna wskazuje na potrzebę rozwiązywania sporów poprzez cierpliwy dialog i rokowania.

Franciszek odniósł się także do 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ten dokument nadal powinien nadawać kierunek dyplomacji międzynarodowej, aby zapewnić światu pokój i umożliwić integralny rozwój każdej osoby oraz całych narodów. Papież przypomniał, że uznanie godności wszystkich członków rodziny ludziej oraz ich niezbywalnych i równych praw stanowi fundament wolności, sprawiedliwości i pokoju w świecie. W obecnych czasach naznaczonych głębokimi zmianami społecznymi oraz politycznymi nadal zasady te powinny być uznawane przez rządy i narody.

Papież – odpowiedzialność moralna na migracje

“ Jest sprawą podstawową, aby szacunek dla ludzkiej godności oraz dla praw człowieka inspirował i kierował każdym wysiłkiem w stawianiu czoła wojnom oraz konfliktom zbrojnym, jak również przytłaczającej biedzie, dyskryminacji i nierówności, które dręczą nasz świat, a w ostatnich latach przyczyniły się do obecnego kryzysu masowych migracji – powiedział Ojciec Święty. – Żadne skuteczne rozwiązanie humanitarne obecnego problemu nie może wykluczyć naszej odpowiedzialności moralnej, z należytym uwzględnieniem dobra wspólnego, aby przyjąć, ochraniać, dopomóc w rozwoju oraz integrować tych wszystkich, którzy pukają do naszych drzwi, poszukując lepszej przyszłości dla samych siebie oraz dla swoich dzieci. ”

13 grudnia 2018, 13:58