Cerca

Vatican News
Papież na Anioł Pański Papież na Anioł Pański  (ANSA)

Anioł Pański: obecność Pana źródłem radości

Jeśli będziemy chodzić w obecności Pana, w naszym sercu zawsze będzie radość – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek wyjaśnił znaczenie radości, o której mówi dzisiejsza, trzecia niedziela Adwentu. Zauważył, że radością najwyższej próby, radością pełną jest pokój: pokorna radość na co dzień, niepozorna, ale prawdziwa.

Krzysztof Bronk – Watykan

Franciszek wyjaśnił na wstępie znaczenie liturgicznego wezwania do radości, które znajdujemy w czytaniu z Księgi proroka Sofoniasza. Mamy się radować, bo Pan odwołał potępienie.

Bóg nie chce karać, chce odkupić

“ Bóg przebaczył, nie chciał karać! Zatem lud nie ma już powodu do smutku i przygnębienia, ale wszystko prowadzi do radosnej wdzięczności wobec Boga, który zawsze chce odkupić i zbawić tych, których miłuje. A miłość Pana do swego ludu jest nieustanna, porównywalna z czułością ojca wobec dzieci, oblubieńca dla oblubienicy, jak dalej mówi Sofoniasz: «uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości» (w. 17). ”

Franciszek zauważył, że słowa proroka Sofoniasza odnoszą się do narodzin Jezusa. Wybrzmiewają zatem w chwili zwiastowania, ale są też skierowane do każdego z nas.

Raduj się, mała wspólnoto chrześcijańska

“ A dzisiaj ta sama nowina jest skierowana do Kościoła, powołanego do przyjęcia Ewangelii, aby stała się ciałem, konkretnym życiem, mówi do Kościoła, do każdego z nas: «Raduj się, mała wspólnoto chrześcijańska, uboga i pokorna, ale piękna w moich oczach, ponieważ żarliwie pragniesz mojego królestwa, łakniesz i pragniesz sprawiedliwości, cierpliwie planujesz taktyki pokoju, nie idziesz za kolejnymi władcami, ale trwasz wiernie u boku ubogich. Niczego się zatem nie lękasz, a twoje serce się raduje”. ”

Jak zachować radość pośród codziennych przeciwności uczy nas natomiast w drugim czytani św. Paweł. Zachęca nas bowiem, byśmy niczym się nie martwili, lecz w każdej sytuacji przedstawiali Bogu wszystkie nasze pragnienia, potrzeby i obawy.

W trudnościach zawsze możemy zwrócić się do Pana

“ Świadomość, że w trudnościach zawsze możemy zwrócić się do Pana i że On nigdy nie odrzuca naszych modlitw jest wielkim powodem do radości. Żadna troska, żaden lęk nigdy nie będzie w stanie odebrać nam pogody ducha wypływającej nie z ludzkich pocieszeń, lecz z Boga, ze świadomości, że Bóg zawsze z miłością kieruje naszym życiem. Także pośród problemów i cierpień ta pewność umacnia naszą nadzieję i męstwo. ”

16 grudnia 2018, 16:00