Szukaj

Spotkanie z osobami wspieranymi przez dobroczynne dzieła Kościoła Spotkanie z osobami wspieranymi przez dobroczynne dzieła Kościoła 

Papież: dzielona wiara rodzi miłość

O miłości, która zrywa oddzielające nas łańcuchy oraz buduje dużą rodzinę, gdzie możemy poczuć się jak w domu mówił Papież na spotkaniu z osobami wspieranymi przez dobroczynne dzieła Kościoła.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Dziękując małżeństwu z dziewięciorgiem dzieci za złożone świadectwo, wskazał na piękno domowego ciepła, które rodzi się dzięki przebywaniu w rodzinie, gdzie nie brak problemów i głośnych rozmów, ale jest pragnienie wspólnego kroczenia do przodu.

Papież – dzielona wiara rodzi miłość

„Kiedy wiara nie boi się porzucić wygód, dać coś z siebie i ma odwagę, by wyjść, to udaje się jej wyrazić najpiękniejsze słowa Nauczyciela: «abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem» (J 13, 34) – mówił Ojciec Święty. - Miłość, która zrywa izolujące nas i oddzielające łańcuchy, stawiając mosty; miłość, która pozwala nam zbudować dużą rodzinę, w której wszyscy możemy poczuć się jak w domu, podobnie, jak w tym domu. Miłość, która ma posmak współczucia i godności.“

Franciszek odniósł się także do świadectwa Włodzimierza, który mówił o sile, jaką dał mu Bóg w wychodzeniu z choroby alkoholowej. Podkreślił, że największą radością Pana jest to, jak widzi człowieka, który rodzi się na nowo. Dlatego daje nam ciągle nową szansę. Stąd ważną rzeczą jest przekonanie, że nigdy nie jesteśmy sami i że każde życie ma swoją wartość. Zachęcił także zebranych do wychodzenia na ulice, aby dać potrzebującym nadzieję i ukazywać im Jezusa.

25 września 2018, 11:45