Szukaj

Vatican News
Plac św. Piotra podczas modlitwy Regina Coeli Plac św. Piotra podczas modlitwy Regina Coeli  (ANSA)

Papież: otwarcie na Ducha Świętego drogą do świętości

Każdy z nas jest powołany do świętości, której źródłem jest Duch Święty – podkreślił Papież w dzisiejszym rozważaniu przed południową modlitwą „Regina Coeli”. Musimy otworzyć się na działanie Ducha Świętego i podążać za Nim drogą uświęcenia.

Monika Nowak - Watykan

Papież przypomniał, że święto Pięćdziesiątnicy jest uwieńczeniem okresu wielkanocnego. Dzisiejsza uroczystość ma nam pomóc ponownie przeżyć zesłanie Ducha Świętego na Apostołów i innych uczniów. Franciszek podkreślił także znaczenie sakramentów chrztu i bierzmowania, które czynią nas uczestnikami Bożego życia Chrystusa. Odwołując się do adhortacji apostolskiej „Gaudete ed exsultate” oraz do konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”, Papież mówił o świętości ludu Bożego.

„Na mocy chrztu świętego jesteśmy bowiem wszyscy wezwani do uczestnictwa w Bożym życiu samego Chrystusa, a poprzez bierzmowanie do bycia Jego świadkami w świecie. – mówił Franciszek. – «Duch Święty rozlewa świętość wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym» (Adhort. ap. Gaudete et exsultate, 6). «Podobało się Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył» (Konst. dogm. Lumen gentium, 9).“

Przypominając słowa z Księgi Ezechiela i Księgi Joela, Ojciec Święty zaznaczył, że Bóg o zamiarach wobec swojego ludu mówił już za pośrednictwem proroków.

„Już przez starożytnych proroków Pan ogłosił ludziom swój plan. Ezechiel: «Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. [...] Będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem» (36, 27-28). Prorok Joel: «Wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą [...] Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach [...] Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony» (3,1-2.5).“

Ojciec Święty przypomniał również, że wszystkie proroctwa Pana wypełniają się w Jezusie Chrystusie. To On jest pełnią świętości, która jest również naszym udziałem. Warunkiem dostąpienia jej jest otwarcie na działanie Ducha Świętego.

„Od tego dnia Pięćdziesiątnicy i aż do końca czasów, ta świętość, której pełnią jest Chrystus, jest dawana wszystkim tym, którzy otwierają się na działanie Ducha Świętego i starają się być Jemu posłuszni. – mówił Franciszek. – To Duch Święty pozwala nam doświadczyć pełnej radości. Duch Święty wkraczając w nas, pokonuje oschłość, otwiera serca na nadzieję oraz pobudza i wspiera dojrzewanie wewnętrzne w relacji z Bogiem i bliźnim.“

Na zakończenie rozważania Ojciec Święty zachęcił do modlitwy do Dziewicy Maryi, aby wyjednała dla Kościoła także dziś nową Pięćdziesiątnicę, nową młodość, która dałaby nam radość życia i świadczenia o Ewangelii.

20 maja 2018, 16:50