Szukaj

Papież: módlmy się za ofiary pandemii, niech Pan przyjmie je do Swej chwały

Za zmarłych z powodu pandemii koronawirusa modlił się Papież na Mszy w Domu św. Marty. W homilii mówił o postawach, które przeszkadzają w prawdziwej wierze w Chrystusa.

Paweł Pasierbek SJ - Watykan

Powierzmy Panu ofiary pandemii

„Módlmy się dziś za tych, którzy zmarli z powodu pandemii – prosił Ojciec Święty. - Zmarli sami, bez czułej obecności swoich bliskich, wielu z nich nawet bez pogrzebu. Niech Pan przyjmie ich do Swej chwały.“

W homilii Franciszek nawiązał do Ewangelii św. Jana (10, 22-30), gdzie Żydzi proszą Jezusa, by wreszcie im powiedział, czy jest Mesjaszem. „Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec” – odpowiedział im Jezus. Ten dialog i w nas winien wzbudzić pytanie: czy wierzę? Co sprawia, że trwam przy Jezusie? Są bowiem postawy – stwierdził Papież – które utrudniają czy nawet uniemożliwiają tę wiarę. Jedną z nich jest bogactwo.

Nie bądźmy niewolnikami bogactw

„Także wielu z nas, którzy weszliśmy przez bramę Pana, potem się zatrzymuje i nie idzie dalej, gdyż zostali zniewoleni przez bogactwo. Pan był surowy wobec bogactw: bardzo surowy. Do tego stopnia, że powiedział, iż łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego (por. Mt 19, 24) – stwierdził Ojciec Święty. - Bogactwa są przeszkodą, by iść naprzód. Ale czy musimy popadać w nędzę? Nie. Ale nie bądźmy niewolnikami bogactw, nie żyjmy dla nich, ponieważ bogactwo jest panem tego świata, a my nie możemy dwom panom służyć. A bogactwa nas powstrzymują.“

Jako kolejną przeszkodę w kroczeniu za Jezusem Franciszek wymienił zatwardziałość, rygoryzm serca.

Rygoryzm oddala od Jezusa, zabiera wolność

„Także rygoryzm w interpretowaniu prawa. Jezus napominał faryzeuszów i uczonych w Piśmie przed taką postawą. Rygoryzm nie jest wiernością, ona bowiem zawsze jest darem Boga, a rygoryzm jest ochroną samego siebie. (...) Oddala nas od mądrości Jezusa, zabiera nam wolność – powiedział Ojciec Święty. - Wielu pasterzy sprawia, że taka postawa szerzy się wśród wiernych, a ona nie pozwala nam wejść przez bramę Jezusa. Ważniejsze jest przestrzeganie prawa tak, jak zostało zapisane, czy jak ja je interpretuję, że jest wolnością w kroczeniu do przodu naśladując Jezusa?“

Chorobą, która utrudnia wiarę w Jezusa – zauważył Franciszek – jest także duchowa apatia, gnuśność, smutek – acedia. Czyni ona człowieka letnim i zabiera ochotę do kroczenie drogą wiary. Na niej grozi człowiekowi także klerykalizm, czyli stawianie siebie w miejsce Boga oraz światowość, czego przykładem mogą być celebracje sakramentów, gdzie liczy się to, co zewnętrzne, a nie obecność i łaska Jezusa. „Brak jest wolności, a bez niej nie można kroczyć za Jezusem” – przestrzegał Papież.

 

05 maja 2020, 08:21
Czytaj wszystko >