Szukaj

Vatican News

Papież: módlmy się za Europę, aby zjednoczona szanowała różnorodność

W intencji Europy, aby była zjednoczona przy poszanowaniu różnorodności modlił się Papież na porannej Eucharystii. W kazaniu podkreślił, że dzięki modlitwie mamy przystęp do Ojca stąd należy mieć odwagę w proszeniu o to, czego potrzebujemy.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Prośmy za Europę

„W minionych dwóch dniach obchodzono dwie rocznice: siedemdziesiątą Planu Roberta Schumana, który dał początek Unii Europejskiej, a także rocznicę zakończenia wojny – przypomniał Ojciec Święty. - Prośmy dziś Pana za Europę: aby wzrastała zjednoczona w tej jedności braterstwa, pozwalającej na rozwój wszystkich narodów w jedności, przy poszanowaniu różnorodności.“

W homilii Franciszek odniósł się do framgmentu Ewangelii św. Jana (14, 1-12), gdzie Jezus zapewnia uczniów, że kto wierzy w niego będzie dokonywał takich dzieł jak On, a nawet większych i o cokolwiek będziemy prosić Boga w Jego imię, to otrzymamy, aby Ojciec był w Synu otoczony chwałą.

Odwaga w modlitwie

„Ten passus jest bardzo mocny, to tak, jak gdyby otworzono bramy wszechmocy modlitwy. «Ponieważ Ja jestem w Ojcu proście i ja to spełnę, gdyż Ojciec uczyni to ze Mną» - powiedział Franciszek. - To zaufanie do Ojca, który potrafi zrobić wszystko. Ta odwaga modlitwy, gdyż aby się modlić, potrzeba odwagi, potrzeba tej samej odwagi, tej samej szczerości, jak w przepowiadaniu.“

Jako przykłady odwagi w modlitwie Papież wskazał na Abrahama, który „targował” się z Bogiem, aby ocalić Sodomę i na Mojżesza, który potrafił nawet powiedzieć Bogu: nie!

Franciszek przywołał także fragment Dziejów Apostolskich (6, 1-7), który opisuje ustanowienie 7 diakonów, aby oni zajęli się „obsługiwaniem stołów”, a Apostołowie oddali się modlitwie i nauczaniu. Podkreślił, że dziś zadanie to szczególnie spoczywa na biskupach. To od nich lud powinien uczyć się modlitwy. Duch Święty bowiem uczy nas, że my robimy tylko trochę, a Bóg jest Tym, który dokonuje wielkich rzeczy w Kościele.

Przez modlitwę mamy dostęp do Ojca

„Modlitwa na pierwszym miejscu. Potem inne rzeczy. Ale kiedy te inne sprawy zabierają miejsce modlitwie, to nie jest dobre. Modlitwa ma swą moc dzięki temu, co powiedział nam Jezus: « Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu» - stwierdził Ojciec Święty. - W ten sposób Kościół podąża naprzód, z modlitwą, z odwagą w modlitwie, gdyż Kościół wie, że bez tego dostępu do Ojca nie może przeżyć.“

10 maja 2020, 11:19
Czytaj wszystko >