Szukaj

Papież: módlmy się o godność ludzi pracy

We wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika Papież modlił się za wszystkich ludzi pracy. W homilii wskazał, że praca jest powołaniem człowieka i czyni nas podobnymi do Boga.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Abyśmy mogli cieszyć się godnością pracy

„Dziś, kiedy obchodzimy święto św. Józefa Rzemieślnika i także Święto Pracy, módlmy się za wszystkich pracowników, za wszystkich – podkreślił Ojciec Święty. – Aby nikomu nie brakowało pracy i wszyscy byli godziwie opłacani oraz mogli cieszyć się godnością pracy i pięknem wypoczynku.“

         W homilii Franciszek nawiązał do biblijnego opisu stworzenia świata i człowieka, na Boży obraz i podobieństwo. Zwrócił uwagę, że stwórcze dzieło Boga było Jego pracą, której owoce powierzył człowiekowi, by chronił stworzenie i pracował rozwijając piękno świata. „Praca człowieka więc – mówił Papież – jest niczym innym jak kontynuowaniem pracy Boga: ona jest naszym powołaniem otrzymanym od Pana”.

Powołaniem człowieka praca, która nadaje mu godność

„Praca jest tym, co czyni człowieka podobnym do Boga, ponieważ dzięki niej człowiek staje się stworzycielem, ma zdolność do tworzenia, do tworzenia wielu rzeczy, także rodziny, aby się rozwijała. Człowiek jest stworzycielem i tworzy dzięki pracy. To jest powołanie – podkreślił Ojciec Święty. – A Biblia mówi, że «Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre» (Rdz 1, 31). Oznacza to, że praca zawiera w sobie dobro i tworzy harmonię rzeczy – piękno, dobro – i angażuje człowieka we wszystko: w jego myślenie, w działanie, we wszystko. Człowiek jest zaangażowany w pracę. To jest jego pierwsze powołanie – praca. I to nadaje człowiekowi godność, która czyni go podobnym do Boga. Godność pracy.“

         Franciszek podkreślił, że to praca nadaje człowiekowi godność, lepiej zarabiać na chleb, niż otrzymywać go z instytucji charytatywnych. Niestety jednak – zaznaczył Papież – dziś ta godność jest bardzo poniewierana. Wystarczy wspomnieć tak wielu ludzi, którzy pracują jak niewolnicy lub wręcz nimi są. Wielu dziś takich, którzy pracują w nieludzkich warunkach, są niegodziwie opłacani, pracują ponad siły, bez żadnego zabezpieczenia socjalnego, czy możliwości odpoczynku.

Niech św. Józef pomoże nam w walce o godność pracy

„Każda niesprawiedliwość, która dotyka człowieka pracującego, jest deptaniem ludzkiej godności, także godności tego, który tej niesprawiedliwości się dopuszcza. A przecież powołanie, jakie otrzymaliśmy od Boga jest takie piękne: tworzyć, tworzyć na nowo, pracować – mówił Ojciec Święty. – (...) Dwa miesiące temu rozmawiałem z włoskim pracodawcą, który prosił o modlitwę, bo nie chciał nikogo zwolnić z pracy. «To tak, jak gdybym zwalniał siebie» – mówił. To zachowanie tak wielu wspaniałych pracodawców, którzy chronią pracowników, jak gdyby byli ich własnymi dziećmi. Prośmy św. Józefa, w tej pięknej ikonie, która przedstawia go z różnymi narzędziami w dłoni – aby pomógł nam w walce o godność pracy, aby praca była dla wszystkich i była godną pracą, nie pracą niewolniczą. Oto się dziś módlmy.“

01 maja 2020, 11:11
Czytaj wszystko >