Szukaj

Ks. prałat Jarosław Mrówczyński Ks. prałat Jarosław Mrówczyński  (BP KEP)

Ks. prał. Jarosław Mrówczyński ponownie zastępcą Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

Ks. prał. Jarosław Mrówczyński został po raz kolejny zastępcą Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi obradujący na 398. Zebraniu Plenarnym w Warszawie zatwierdzili go na tym urzędzie na wniosek wybranego dziś nowego Sekretarza Generalnego KEP bp. Marka Marczaka.

Zgodnie ze Statutem KEP z 2009 roku, Zastępca Sekretarza Generalnego KEP, który wspomaga Sekretarza Generalnego KEP, jest „zatwierdzany i odwoływany przez Zebranie plenarne na wniosek Sekretarza Generalnego. Funkcja Zastępcy wygasa w momencie zakończenia pełnienia urzędu Sekretarza Generalnego” (Art. 36).

Ks. Jarosław Mrówczyński jest doktorem teologii i magistrem ekonomii. Od 2005 r. pełni funkcję dyrektora Biura ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski. W 1996 roku rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski w dziale korespondencji obcojęzycznej (włada 6 językami, m.in. angielskim, niemieckim, hiszpańskim). Funkcję tę pełnił do marca 2007 r., kiedy został rzecznikiem prasowym metropolity warszawskiego abp. Kazimierza Nycza. W czerwcu ub. r. został mianowany proboszczem parafii MB Królowej Pokoju w Warszawie – Młocinach. Następnie pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Episkopatu bp. Stanisława Budzika. W 2014 roku został również zastępcą nowego sekretarza generalnego, którym został bp Artur G. Miziński. W 2019 roku, po wyborze bp. Mizińskiego na drugą kadencję, ks. Mrówczyński został również zatwierdzony na kolejną kadencję. Pięć lat później, 10 czerwca 2024 roku, biskupi podczas 398. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie zatwierdzili go na tym urzędzie na wniosek nowego sekretarza generalnego KEP bp. Marka Marczaka.

Ks. Jarosław Mrówczyński urodził się w 1962 roku w Łodzi. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując w 1986 roku tytuł magistra ekonomii. Pracował w Centrali Handlu Zagranicznego oraz w firmie handlowej w Stanach Zjednoczonych. W USA brał udział w weekendach dla kandydatów do seminarium duchownego w tamtejszej diecezji, a po powrocie do Polski wstąpił do Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Został wikariuszem w parafii archikatedralnej św. Jana na Starym Mieście w Warszawie. W 1997 r. obronił doktorat z nauk teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na podstawie rozprawy z biblistyki pt. „Kerygmatyczny charakter czynności symbolicznych proroka Jeremiasza”. Od 1998 r. pełnił funkcję rektora „Res Sacra Miser”, ośrodka charytatywnego i kaplicy półpublicznej przy Trakcie Królewskim w Warszawie. W roku 2000 na własną prośbę wrócił do pracy katechetycznej. W szkole baletowej przy ul. Moliera uczył do 2006 r.

Zastępca jest zatwierdzany na wniosek sekretarza generalnego przez zebranie plenarne. Wspomaga on sekretarza w jego zadaniach, to jest w kontaktach z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a Państwem (z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej i w łączności z przewodniczącym Konferencji) oraz prowadzeniu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Jarosław Mrówczyński funkcję zastępcy Sekretarza Generalnego KEP pełni od 2008 roku. Poprzednikiem ks. Mrówczyńskiego był ks. prał. Lucjan Skolik, który funkcję tę pełnił 10 lat (od 1998 r.). Zastępcą sekretarza generalnego byli wcześniej też m.in. ks. Marian Subocz (w latach 1994-1998), a także ks. Piotr Jarecki, który pełnił ten urząd zaledwie przez trzy miesiące – 16 kwietnia 1994 r. został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji warszawskiej. Ks. Jarecki był pierwszym prezbiterem na stanowisku zastępcy sekretarza generalnego, wcześniej funkcję tę sprawowali biskupi, m.in. przez blisko 10 lat bp Jerzy Dąbrowski i później bp Alojzy Orszulik, od 1992 r. wspólnie z drugim zastępcą – bp. Tadeuszem Pieronkiem, który rok później został sekretarzem generalnym KEP.

BP KEP


Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

11 czerwca 2024, 11:22