Szukaj

Jezus nauczajacy Jezus nauczajacy  (Copyright © 2013 LDS CHURCH)

Komentarz na niedzielę: Dwa przykazania, cztery aspekty miłości

Dwa przykazania miłości tak naprawdę składają się z czterech elementów: słuchanie, miłowanie Boga, miłowanie bliźnich i miłowanie siebie samego. Słuchanie odnosi się do Boga, ale też nasze uszy muszą być otwarte także na drugiego człowieka – pisze ks. Paweł Rytel-Andrianik w komentarzu do ewangelii na niedzielę 29 października.

Vatican News

Bóg na Synaju przekazał Mojżeszowi 10 przykazań. Na przestrzeni dziejów w tradycji żydowskiej pojawiło się aż 613 różnych nakazów – wskazał ks. Paweł Rytel-Andrianik. „Rabini podejmowali próby wyjaśniania i systematyzowania tych nakazów, ale nie było to łatwe. Tym bardziej przeciętny człowiek, niewykształcony w Prawie, mógł się czuć zagubiony wobec tak wielkiej mnogości przepisów” – podkreślił biblista w komentarzu dla Centrum Heschela KUL

Ewangelia tej niedzieli według św. Mateusza przekazuje rozmowę uczonego w Prawie z Jezusem, który wskazał jakie przykazanie jest najważniejsze. U św. Marka w analogicznym fragmencie przykazanie miłości Boga i bliźniego jak siebie samego jest poprzedzone jeszcze jednym przykazaniem: „Słuchaj, Izraelu!” („Shema Israel”). To codzienna bardzo ważna modlitwa Żydów.

Jezus podkreślił priorytetowe znaczenie miłości Boga i wskazał na kilka elementów, jak ta miłość ma się przejawiać w praktyce. Człowiek ma kochać Boga „całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22,37). Jak napisał ks. Rytel-Andrianik „u św. Marka w wypowiedzi Jezusa pojawia się jeszcze moc, siła, w oryginale hebrajskim ‘meodeka’, czyli miłowanie tym, co się posiada”. „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12,30).

Miłość do Boga nie może być połowiczna. „Tylko jeśli nasza miłość do Boga jest pełna, miłość do drugiego człowieka i siebie samego nabiera właściwego znaczenia” – podkreślił biblista wskazując, że właściwe miłowanie Boga prowadzi do miłowania innych ludzi.

Miłować należy nie tylko Boga i drugiego człowieka, ale też siebie samego. „Właściwa miłość do Boga i bliźniego pozwala we właściwy sposób kochać siebie. Jeśli nie troszczymy się o siebie, o własne zdrowie, serce, umysł, odpoczynek, odżywianie czy sen – nie wypełniamy przykazania miłości siebie” - zaznaczył dyrektor sekcji polskiej Radia Watykańskiego i Vatican News.

Jak podsumował ks. Rytel-Andrianik „dwa przykazania miłości tak naprawdę składają się z czterech elementów: słuchanie, miłowanie Boga, miłowanie bliźnich i miłowanie siebie samego”. „Słuchanie odnosi się do Boga, ale nasze uszy muszą być otwarte również na drugiego człowieka” - dodał biblista i przypomniał, że „gdy kogoś prawdziwie kochamy, nie tylko do niego mówimy, ale także słuchamy go”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

29 października 2023, 09:55