Szukaj

Konferencja prezentująca wyniki badań nt. nadużyć w Koścele w Szwajcarii Konferencja prezentująca wyniki badań nt. nadużyć w Koścele w Szwajcarii 

Szwajcaria: zidentyfikowano 1002 przypadki nadużyć seksualnych

Kościół katolicki w Szwajcarii przedstawił wyniki pilotażowego badania dotyczącego historii nadużyć seksualnych w środowisku Kościoła rzymskokatolickiego w tym kraju od połowy XX wieku. Projekt trwał rok i został przeprowadzony przez Uniwersytet w Zurychu. W procesie zidentyfikowano 510 oskarżonych i 921 ofiar. Raport ma stanowić punkt wyjścia do dalszych badań.

Vatican News

Źródła obejmowały głównie tajne archiwa, a także archiwa komisji ekspertów ds. wykorzystywania seksualnego Konferencji Episkopatu Szwajcarii i poszczególnych diecezji. Zgodnie z wynikami, większość poszkodowanych to mężczyźni (56 proc.), w 39 proc. przypadków poszkodowaną osobą była kobieta. W 5 proc. przypadków płeć nie mogła zostać jasno określona na podstawie źródeł. Poza kilkoma wyjątkami, oskarżonymi byli mężczyźni. Prawie trzy czwarte spraw (74 proc.) świadczy o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich. W 12 proc. przypadków nie można było jednoznacznie określić wieku ofiary. W 14 proc. spraw, co najmniej co siódmy przypadek dotyczył osoby dorosłej. Oprócz 1002 przypadków, zidentyfikowano 30 przypadków nadużyć seksualnych, w których oskarżone osoby mają lub miały związek ze szwajcarskim Kościołem, ale sam czyn miał miejsce za granicą.

Zespół badawczy podkreśla, że tylko niewielka część przypadków nadużyć mogła zostać zarejestrowana w ramach projektu pilotażowego. Spektrum nadużyć dotyczy przekroczeń granicy intymności, po najpoważniejsze, systematyczne nadużycia. W badaniu podkreślono również, że „z reguły skazani sprawcy byli karani przez Kościół bardzo łagodnie lub wcale”.

Zasadniczą zmianę w tym podejściu można było zaobserwować dopiero w XXI wieku, „kiedy postępowanie Kościoła katolickiego w sprawach nadużyć coraz częściej wywoływało skandale”. Dopiero wówczas Konferencja Episkopatu Szwajcarii wydała wytyczne dotyczące postępowania i zapobiegania przypadkom nadużyć seksualnych wśród duchownych oraz powołała diecezjalne komisje ekspertów do rozpatrywania zgłoszonych przypadków. Jeśli chodzi o sześć szwajcarskich diecezji, to komisje ekspertów do dziś wykazują się w nich różnym stopniem profesjonalizmu. Po części brakuje też jasnych procedur, a w niektórych przypadkach ich wdrożenie nie powiodło się.

Po zarzutach pojawiających się w mediach Konferencja Episkopatu Szwajcarii poinformowała o wszczęciu wstępnych dochodzeń kościelnych przeciwko kilku emerytowanym lub urzędującym biskupom szwajcarskim i innym duchownym pełniącym wysokie funkcje w związku z domniemanym ukrywaniem nadużyć seksualnych, a w niektórych przypadkach także w związku z domniemanymi nadużyciami popełnionymi w przeszłości.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

12 września 2023, 15:40