Szukaj

Program „Dzieciątko Jezus. Budzenie nadziei przez uzdrowienie" zapoczątkowany przez Siostry Franciszkanki od Eucharystii w Betlejem w 1995 r. Program „Dzieciątko Jezus. Budzenie nadziei przez uzdrowienie" zapoczątkowany przez Siostry Franciszkanki od Eucharystii w Betlejem w 1995 r.  #SistersProject

Program „Dzieciątko Jezus” – w służbie dzieciom i rodzinom w Betlejem

W Bajt Sahur, w pobliżu miasta narodzenia Jezusa, Siostry Franciszkanki od Eucharystii oferują odpowiednie leczenie oraz nadzieję na lepszą przyszłość dla dzieci i młodzieży z ciężkimi trudnościami w przeżywaniu swojej codzienności. Robią to poprzez projekty oparte na nauce i pracy, angażując rodziców w proces uzdrowienia ich pociech.

S. Naomi Zimmermann, FSE

Program „Dzieciątko Jezus” to niezwykłe centrum edukacyjno-psychologiczne zlokalizowane w Bajt Sahur – miejscowości pasterzy, którzy usłyszeli anielskie obwieszczenie, że Zbawiciel - Dziecię Jezus - narodził się dla nich w pobliskim Betlejem.

Celebracja Mszy św. Bożego Narodzenia, Program „Dzieciątko Jezus”, Betlejem
Celebracja Mszy św. Bożego Narodzenia, Program „Dzieciątko Jezus”, Betlejem

W odpowiedzi na potrzeby

Założony w 1995 r. przez Siostry Franciszkanki od Eucharystii, Program „Dzieciątko Jezus” jest jednym z niewielu ośrodków w rejonie Betlejem służących dzieciom z poważnymi problemami behawioralnymi i emocjonalnymi w ramach terapeutycznej opieki dziennej. Powstał na prośbę rodziców, których dzieci ucierpiały z powodu zaburzeń psychicznych po konflikcie zbrojnym pierwszej intifady w 1987 r. Program rozpoczął się od czwórki dzieci. Obecnie służy 35 dzieciom i ich rodzinom. Zapewnia również dodatkowe programy pomocowe na Zachodnim Brzegu Jordanu, w tym centrum szkoleniowe dla lokalnych uniwersytetów, takich jak Uniwersytet Betlejemski, Uniwersytet An-Najah w Nablusie i Uniwersytet Birzeit, oraz innych ośrodków służących dzieciom i rodzinom w tym regionie.

Siostra Rose Mesa, FSE, założycielka Programu „Dzieciątko Jezus”
Siostra Rose Mesa, FSE, założycielka Programu „Dzieciątko Jezus”

Uzdrowienie prowadzące do szczęśliwego życia

Misją Programu „Dzieciątko Jezus” było zawsze przywrócenie nadziei poprzez uzdrawianie. Jest to bezpieczne miejsce dla tych dzieci, które przejawiają emocjonalne problemy behawioralne skutkujące trudnościami w domu, w szkole i w społeczności. Chociaż podejście do osób z niepełnosprawnością w tym regionie powoli się zmienia, to jednak dzieci te są nadal spychane na margines społeczeństwa. Za przykładem św. Franciszka, który ucałował trędowatego, ofiarowujemy tym dzieciom i ich rodzinom czas, uwagę i miłość niezbędne, aby nie tylko wróciły do zdrowia, ale także stały się aktywnymi, zintegrowanymi członkami społeczeństwa. Po ukończeniu szkoły, przez co najmniej dwa lata towarzyszymy uczniom, którzy ukończyli program i służymy im naszym wsparciem.

Uczestnicy Programu Dzieciątka Jezus w Betlejem
Uczestnicy Programu Dzieciątka Jezus w Betlejem

Wskaźniki sukcesu

Absolwenci Programu „Dzieciątko Jezus” mogą pochwalić się wysokim wskaźnikiem sukcesu wynoszącym 96%. Oznacza to, że osoby kończące Program aktywnie i efektywnie uczestniczą w życiu społecznym. Są zaangażowane w programach edukacyjnych i zawodowych lub finansowo wspierają swoje rodziny podejmując pracę. Nasi wychowankowie wnoszą efektywny wkład w budowanie lokalnej społeczności.

Nauka Kościoła rzymskokatolickiego stanowi ramy dla posługi oferowanej przez Program „Dzieciątko Jezus”. Uczniowie rozpoczynają każdy dzień od wspólnej modlitwy. Szkoła Programu „Dzieciątko Jezus” w roku szkolnym 2022-23 składała się w 59% z chrześcijan w 41% - z muzułmanów. Modląc się wspólnie, uczniowie uczą się nawzajem rozumieć i szanować swoje przekonania religijne oraz nawiązują trwałe przyjaźnie.

Ogród różany upamiętniający bliskich zmarłych
Ogród różany upamiętniający bliskich zmarłych

Cechy programu

Uczniowie uczestniczący w programie uczęszczają na regularne zajęcia w środowisku terapeutycznym, uwzględniającym ich mocne strony i potrzeby. Jednocześnie korzystają z różnorodnych terapii, których celem jest pomoc w opanowaniu zaburzeń psychologicznych i behawioralnych. W ramach Programu „Dzieciątko Jezus” mogą też uczestniczyć w innym Programie: „Niewiarygodne Lata”, który uczy umiejętności rozwiązywania problemów, zwiększa kompetencje emocjonalne i społeczne, a także redukuje zachowania agresywne i destrukcyjne. „Dzieciątko Jezus” jest pierwszym takim programem leczenia na Bliskim Wschodzie, cieszącym się uznaniem na całym świecie i opartym na badaniach naukowych. Szkoła współpracowała z założycielem Programu „Niewiarygodne Lata”, aby nie tylko przetłumaczyć go na język arabski, ale także wdrożyć elementy kulturowe.

Dzieci, które biorą udział w programie „Dzieciątko Jezus” podczas zabawy
Dzieci, które biorą udział w programie „Dzieciątko Jezus” podczas zabawy

Zaangażowanie rodziny

Rodzina jest istotną częścią procesu leczenia każdego dziecka. Aby zmiana była trwała, cała rodzina musi wspólnie się rozwijać i uczyć nowych umiejętności. Rodzice są angażowani w proces leczenia dziecka. Z kolei sami rodzice rozwijają umiejętności, które sprzyjają zdrowej dynamice rodziny, stając się lepszymi rodzicami i zapewniając stabilność wszystkim swoim dzieciom.

Programy dla rodziców obejmują poradnictwo indywidualne i rodzinne, grupy dla matek, wsparcie edukacyjne dla matek w celu pomocy dzieciom w odrabianiu prac domowych, wycieczki terenowe i programy wzbogacania kultury, promocję umiejętności czytania i pisania oraz pomoc w codziennym czytaniu rekreacyjnym.

Matki, które z powodzeniem ukończyły program ze swoim dzieckiem, są zapraszane, aby powróciły jako współprowadzące. To jest nie tylko potwierdzeniem ich własnego rozwoju jako matek, ale także znakiem nadziei dla innych kobiet, które często są obarczone całkowitą odpowiedzialnością za wychowanie swoich dzieci.

Nad Jeziorem Galilejskim podczas corocznej wiosennej wycieczki
Nad Jeziorem Galilejskim podczas corocznej wiosennej wycieczki

Zrównoważony rozwój finansowy

Zakon Rycerski Grobu Bożego odegrał kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości Programu „Dzieciątko Jezus”. Wiele jego przedstawicielstw ze Stanów Zjednoczonych przyznało dotacje na realizację programu i konkretne potrzeby. Współpraca rozpoczęła się, gdy Wielkim Mistrzem Zakonu był kardynał Edwin Frederick O'Brien, który zainteresował się pracą Sióstr Franciszkanek od Eucharystii w Ziemi Świętej. Obecny Wielki Mistrz, kardynał Fernando Filoni, odwiedził szkołę Programu „Dzieciątka Jezus” w 2022 roku, podczas swojej wizyty w Ziemi Świętej z okazji uroczystego ingresu do Bazyliki Grobu Pańskiego.

Wrzesień 2023 r. będzie 28. rokiem posługi Sióstr dzieciom i ich rodzinom w rejonie Betlejem. W celu dalszego wspierania rodzin korzystających z Programu „Dzieciątko Jezus” oraz zapewnienia jego kontynuacji i rozwoju, Siostry Franciszkanki zbierają obecnie fundusze na zakup budynku, w który jest siedzibą programu od 2000 roku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

30 sierpnia 2023, 14:17