Szukaj

Europejskie zgromadzenie synodalne, Praga, 7 lutego 2023 Europejskie zgromadzenie synodalne, Praga, 7 lutego 2023 

Polski głos na synodzie: nie budujmy innego Kościoła, żyjmy synodalnością

W Pradze trwa europejskie spotkanie synodalne. To Chrystus, Jego słowo ma przewodzić naszym obradom – przypomniał podczas Mszy na otwarcie drugiego dnia obrad kard. Marc Ouellet. Podkreślił, że właśnie taki jest sens wnoszonego procesyjnie ewangeliarza, który przez cały dzień pozostaje w sali obrad. Na porannej sesji przedstawione zostało między innymi stanowisko Kościoła w Polsce.

Krzysztof Bronk - Watykan

Podczas Mszy otwierającej dzisiejsze obrady prefekt Dykasterii ds. Biskupów mówił o biblijnej antropologii, której podstawą jest biblijny opis stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boga. Do uczestników obrad kard. Ouellet odniósł też ostrzeżenie, które Jezus kieruje w dzisiejszej Ewangelii pod adresem faryzeuszy.

Kard. Ouellet: uważajmy na pokusę pozornego posłuszeństwa Słowu Bożemu

„Pan występuje przeciw mentalności, która udaje, że jest się posłusznym Bogu, a przy tym postępuje się wbrew Jego słowu. To ostrzeżenie odnosi się również do nas i powinno skłonić nas to do refleksji podczas naszych obrad, które mają służyć budowania Kościoła bardziej synodalnego. Czy my także nie stoimy czasem wobec pokusy takiego interpretowania Słowa Bożego, które jest sprzeczne z jego prawdziwym znaczeniem? Niech Duch Św. nam towarzyszy i nas prowadzi w naszej dyskusji i rozeznawaniu.“

Na porannej sesji spotkania synodalnego przedstawione zostały stanowiska różnych Kościołów lokalnych. W imieniu polskich katolików głos zabrał prof. Aleksander Bańka. Zwrócił uwagę na pozytywne doświadczenie dialogu w ramach procesu synodalnego, podkreślił potrzebę większego dowartościowania ludzi świeckich i ruchów, budowania Kościoła, który jest bardziej domem niż sformalizowaną instytucją, którego liturgia jest sprawowana z pietyzmem, a zarazem w sposób angażujący.

Za jedno z podstawowych zadań uznał docieranie do ludzi młodych. Wspomniał też o obawach i kontrowersjach związanych z samą synodalnością i takimi kwestiami, jak otwarcie na środowiska LGBTQ+, komunia dla osób w związkach niesakramentalnych czy kapłaństwo kobiet.

Prof. Bańka: istnieją duże rozbieżności między Kościołami lokalnymi

„Dokument dla etapu kontynentalnego pokazuje wyraźnie, że pomiędzy poszczególnymi Kościołami lokalnymi nie ma w tych kwestiach zgody i że istnieje duża rozbieżność stanowisk. Główne obawy łączą się z przekonaniem, że rozważanie rozwiązań pastoralnych związanych z tymi kwestiami może być wstępem do zmian doktrynalnych, co budzi wyraźny lęk. (…) Palącym problemem wydaje się znalezienie mądrego konsensusu między rozbieżnościami i rozwiązań pastoralnych, które nie naruszając spójności doktrynalnej, pozwolą adekwatnie odpowiedzieć na współczesne wyzwania duszpasterskie. Potrzeba też wyjaśnienia, co i dlaczego należy do poziomu stabilnej doktryny, a co do zmieniających się wraz z kontekstem kulturowym rozwiązań pastoralnych oraz przystępnego i pogłębionego wytłumaczenia samej idei synodalności. (…) Celem dyskusji podczas pierwszego zgromadzenia synodalnego w październiku 2023 r. nie powinno być uleganie pokusie budowania jakiegoś innego Kościoła, ale poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak w ramach jednego Kościoła Chrystusowego z jego hierarchiczną strukturą realizować duchowość synodalności.“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

07 lutego 2023, 15:16