Szukaj

Konferencja prasowa po ostatnim zebraniu Konferencji Episkopatu Francji, 8.11.'22 r. Konferencja prasowa po ostatnim zebraniu Konferencji Episkopatu Francji, 8.11.'22 r. 

Francja: Kościół powraca do wymierzania kar, powołano trybunał

Kościół we Francji chce usprawnić nakładanie kar kanonicznych. Ma temu służyć zaprzysiężony dziś w Paryżu ogólnokrajowy kanoniczny trybunał karny. To absolutna nowość w skali całego Kościoła powszechnego. Powołanie tej instytucji zalecała niezależna komisja ds. nadużyć. Rezygnacja bądź powściągliwość w wymierzaniu kar kościelnych i towarzyszące temu poczucie bezkarności to jeden z czynników, który sprzyjał nadużyciom, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach.

Radio Watykańskie

Do tej pory sprawy karne były rozpatrywane we Francji na poziomie lokalnym, w sądach diecezjalnych bądź międzydiecezjalnych, które działały z różnym skutkiem. Powołanie jednego centralnego trybunału karnego ma ujednolicić kościelne sądownictwo oraz przyczynić się do jego większej bezstronności. Zaprzysiężeni dziś sędziowie będą rozstrzygać wszystkie sprawy z wyjątkiem tych, które są zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej, czyli nadużyć względem nieletnich, przestępstw przeciw sakramentom czy dotyczących biskupów, chyba, że sam Watykan deleguje paryski sąd do zajęcia się daną sprawą.

Centralny trybunał karny będzie mógł orzekać wobec wszystkich katolików, duchownych i świeckich, w zakresie przestępstw ujętych w prawie kanonicznym. Chodzi tu zarówno o wykroczenia przeciw wierze czy obowiązkom życia kapłańskiego i zakonnego, jak również przestępstwa finansowe, przeciwko życiu, godności czy wolności człowieka, w tym nadużycia seksualne względem dorosłych. Trybunał będzie mógł suspendować, usuwać ze stanu kapłańskiego, ekskomunikować, a także orzekać kary pieniężne czy wypłatę odszkodowania.

Sprawę do kanonicznego trybunału karnego może skierować zarówno biskup, który zostanie powiadomiony o przestępstwie, jak i każda osoba, która czuje się poszkodowana z powodu przestępczego zachowania jakiegoś katolika w ramach działalności Kościoła. O wszczęciu bądź zamknięciu sprawy z powodu braku wystarczających dowodów czy przedawnienia będzie decydował zaprzysiężony dziś wraz sędziami prokurator. Członkowie trybunału są powoływani przez radę stałą episkopatu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

05 grudnia 2022, 12:23