Szukaj

Podziemia bazyliki św. Marka w Rzymie Podziemia bazyliki św. Marka w Rzymie 

Pierwsza rzymska parafia dostępna dla zwiedzających

Już niebawem rzymianie będą mogli zobaczyć pozostałości po pierwszym kościele parafialnym w Wiecznym Mieście. Kryją się one pod bazyliką św. Marka przy Placu Weneckim. Była to świątynia wybudowana na polecenie cesarza Konstantyna, w miejscu, gdzie zgodnie z najwcześniejszymi świadectwami głosili Ewangelię św. Piotr i jego sekretarz św. Marek. Przekaz tradycji był na tyle silny, że dla uczczenia tego miejsca cesarz zgodził się, by nowa świątynia zawężała ważną rzymską ulicę.

Radio Watykańskie

Pozostałości po dawnym kościele św. Marka zostały odkryte dzięki wykopaliskom archeologicznym prowadzonym kilkakrotnie, począwszy od połowy ubiegłego wieku. W tym roku dokonano prac, dzięki którym będzie możliwe udostępnienie miejsca turystom. Zostały już one zakończone, oczekuje się jedynie na zatwierdzenie konserwatora zabytków.

Mówi ks. Renzo Giuliano, proboszcz bazyliki św. Marka.

Ks. Giuliano: tutaj głosili Ewangelię Piotr i Marek

„Św. Marek żył właśnie tutaj. Tutaj też powstała Ewangelia oparta na katechezach św. Piotra. Potwierdzają to świadectwa zarówno świeckie, jak i pierwszych ojców Kościoła, którzy mówią, że w Rzymie Marek żył u podnóża Kapitolu. I rzeczywiście w pobliżu znajdują się pozostałości po rzymskim domu, w którym pierwsi chrześcijanie gromadzili się na modlitwę. O znaczeniu tego miejsca świadczy też sam fakt, że cesarz Konstantyn polecił papieżowi Markowi wybudowanie tej wielkiej bazyliki w miejscu, gdzie wcześniej znajdowało się oratorium św. Marka. Ta świątynia jest o tyle ważna, że nie wzoruje się na bazylikach św. Piotra czy św. Jana na Lateranie, które już istniały, lecz możemy powiedzieć, że jest to pierwsza bazylika, która miała pełnić funkcję kościoła parafialnego. Świadczy o tym odkryta tutaj chrzcielnica. Był to przejaw duszpasterskiej troski o wiernych, którzy żyli w tej gęsto zaludnionej dzielnicy Rzymu. Tutaj, na obrzeżach centrum, czyli forów, mieszkali przede wszystkim poganie i Żydzi, w sumie ok. 45 tys. osób. Wykopaliska wykazały, że absyda kościoła wychodziła na ważną rzymską ulicę Via Lata, niemal całkowicie ją zawężała. Odkryto też pokaźną marmurową posadzkę, co pokazuje, że cesarz przeznaczył dla tej świątyni cenne darowizny.“

15 listopada 2022, 15:25