Szukaj

KUL, inauguracja Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich, 17 października 2022 KUL, inauguracja Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich, 17 października 2022 

KUL: inauguracja Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zainaugurowano Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela. Ta nowa jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym, głównie pomiędzy społecznością akademicką z Polski i Izraela.

Stanisław Tasiemski OP - Warszawa

Jak podkreślił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, nowe centrum ma przede wszystkim dowartościować dialog między Kościołem katolickim a judaizmem, a także doprowadzić do spotkań młodych ludzi z Izraela i Polski.

„Centrum łączy w sobie prace badawcze, upamiętnianie przeszłości, edukację i angażowanie młodzieży, jak również kształtowanie świadomości społecznej przez nowoczesne media w wymiarze globalnym. Działalność badawcza Centrum koncentruje się na zagadnieniach historii, kultury, dziedzictwa żydowskiego, przede wszystkim na ziemiach polskich, ale także w Europie Izraelu i w świecie” – stwierdził rektor KUL.

W nadesłanym liście przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki podziękował rektorowi KUL za powołanie do istnienia nowej placówki oraz życzył, aby działalność Centrum Heschela zaowocowała „budowaniem i pogłębianiem dobrych relacji katolicko-żydowskich na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym”. Przypomniał rolę, jaką odegrał w tym procesie św. Jan Paweł II oraz jego następcy Benedykt XVI i Papież Franciszek.

Natomiast metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik wyraził radość, że patron Centrum to rabin Abraham J. Heschel.

„Cieszę się że patronem tego Centrum będzie, jak się mówiło, książę polskich chasydów, jeden z najbardziej oryginalnych myślicieli hebrajskich XX wieku który był zaangażowany w powstanie soborowej deklaracji Nostra Aetate” – powiedział abp Budzik.

W uroczystości na KUL wziął także udział łaciński patriarcha Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa, który zaznaczył, że rozumienie żydowskich korzeni Jezusa pozwala nam poznać naszego Zbawiciela. Na wydarzenie przybyła także córka patrona – rabina Abrahama J. Heschela – prof. Susannah Heschel. W składzie Rady Naukowej i Komitetu Honorowego nowopowstałej instytucji znalazł się m.in. przyjaciel papieża Franciszka, rabin prof. Abraham Skórka z Argentyny.

Nowe centrum ma przede wszystkim dowartościować dialog między Kościołem katolickim a judaizmem
17 października 2022, 14:49