Szukaj

Dni Katakumb: 1800-lecie śmierci papieża Kaliksta Dni Katakumb: 1800-lecie śmierci papieża Kaliksta 

Dni Katakumb: 1800-lecie śmierci papieża Kaliksta

W przyszły weekend już po raz piąty będą obchodzone Dni Katakumb. W tym roku są one poświęcone papieżowi Kalikstowi z okazji 1800. rocznicy jego śmierci.

Krzysztof Bronk - Watykan

Jak mówi sekretarz Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej to właśnie temu świętemu zawdzięczamy powstanie katakumb. Były one jednym ze świadectw chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie. Kościół chciał zapewnić godny pochówek wszystkim swym wiernym – mówi ks. Pasquale Iacobone.

Ks. Iacobone: Kościół zapewniał wszystkim godny pochówek

„Kalikst jeszcze jako diakon został powołany przez swego poprzednika papieża Zefiryna do przygotowania pierwszego wspólnotowego cmentarza dla Kościoła Rzymu. To miejsce, które dziś znamy jako Katakumby św. Kaliksta, było pierwszym cmentarzem wspólnoty chrześcijańskiej. To tam Kalikst wraz z całą kadrą techniczną zorganizował strukturę cmentarza. Nie mógł się on znajdować nad ziemią, bo potrzeba było dużo przestrzeni dla licznych w tym czasie pochówków chrześcijańskich. I dlatego postanowiono wykorzystać istniejącą już technikę, by kopać system podziemnych galerii dla potrzeb wspólnoty – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Pasquale Iacobone. – Cmentarz wspólnotowy miał zapewnić wszystkim godny pochówek. Chrześcijanie wierzą bowiem, że zmartwychwstanie Chrystusa nadaje godność ciału człowieka. Tym samym rośnie też znaczenie samego pochówku. Wszyscy w Kościele mieli prawo do godnego pogrzebu. Katakumby były w istocie wielkimi sypialniami, miejscem oczekiwania na zmartwychwstanie w ciele.“

Z okazji Dni Katakumb otwarte zostaną dla pielgrzymów miejsca, które normalnie są niedostępne. Program wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej: https://www.giornatadellecatacombe.it.

13 października 2022, 15:09