Szukaj

Papież spotkał się z uczestnikami XI Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego, 22 września 2022 Papież spotkał się z uczestnikami XI Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego, 22 września 2022  (Vatican Media)

Papież o prawdziwym szacunku dla św. Tomasza z Akwinu

Ojciec Święty w spontanicznej i serdecznej atmosferze przyjął na specjalnej audiencji uczestników XI Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego, który w tych dniach odbywa się w Rzymie. Franciszek przypomniał, co pozostaje najważniejsze w badaniach nad teologią tak wielkiego doktora Kościoła, jakim jest Akwinata. Chodzi tu, jak powiedział, o poprzedzanie swoich działań modlitwą i kontemplacją.

Vatican News

Sympozjum gromadzące znawców myśli św. Tomasza z całego świata odbywa się w nieregularnych odstępach czasu – do pierwszego doszło w 1925 r., a ostatnie miało miejsce 19 lat temu. Wydarzenie to organizują rzymskie uniwersytety związane z filozofią i teologią tomistyczną. Papież, zwracając się do uczestników kongresu, podkreślił, iż należy szanować całą postać mistrza, a nie tylko jego dorobek intelektualny.

Papież: nie redukujmy mistrza do własnych o nim idei

„Podoba mi się to spotkanie po latach, ponieważ chodzi tutaj o refleksję nad nauczycielem. Czasami, prowadząc rozważania na temat jakiejś osoby, która stworzyła szkoły – filozoficzne czy teologiczne – ryzykuje się potraktowanie tego mistrza instrumentalnie, żeby powiedzieć coś, co ja sam uważam. I tak się stało z tomizmem (…), który uczyniono niewolnikiem myśli kazuistycznej – powiedział Papież. – Kiedy pragniemy wyjaśnić myśl mistrza, pierwszy krok stanowi kontemplacja, żebyśmy mogli wejść w to nauczanie. Drugą rzeczą jest dokonywane z nieśmiałością wyjaśnianie. I na końcu przeprowadzana z wielką ostrożnością interpretacja (…). Dlatego was proszę: zanim będziecie mówić o św. Tomaszu, o tomizmie, zanim będziecie nauczać, potrzeba, abyście kontemplowali: kontemplowali mistrza, zrozumieli poza myślą intelektualną to, czym mistrz żył i co chciał nam powiedzieć. [Niepokojącym] sygnałem jest, jeśli redukuję postać nauczyciela do postaci myśliciela – tak rujnuję jego myśl, odbieram mu moc, odbieram mu życie.“

22 września 2022, 15:14