Szukaj

Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne w Meksyku Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne w Meksyku 

Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne w Meksyku

„Osiągnięcia i wyzwania roku św. Józefa” to temat XIII Międzynarodowego Sympozjum Józefologicznego, które odbywa się w Meksyku. Biorą w nim udział przedstawiciele wielu krajów świata, w tym także Polski.

Marek Raczkiewicz CSsR – Meksyk

Sympozjum otworzyła uroczysta Msza w Bazylice Matki Bożej Guadalupe w Meksyku. Uczestników pozdrowił Papież Franciszek, który w specjalnym przesłaniu zachęcił do refleksji teologiczno-pastoralnej nad osobą św. Józefa. Poszczególne tematy ukazują nie tylko to, co udało się zrobić – pomimo pandemii – podczas roku św. Józefa, ale także szereg interesujących zagadnień związanych z kulturą rdzennych mieszkańców Meksyku, ich spojrzeniem na świat i religię.

Obrady odbywają się w Ośrodku Józefologicznym Misjonarzy św. Józefa. Zgromadzenie, które zostało założone w Meksyku w 1972 r. przez ks. José Marię Vilaseca, obchodzi w tym roku 150-lecie powstania.

„Mieliśmy zaledwie ten rok, aby przygotować sympozjum. Przyjęliśmy je z wielką radością, ponieważ jest to łaska, dar Boży, że kiedy obchodzimy 150-lecia powstania zgromadzenia możemy także celebrować to sympozjum - mówi o. Ernesto Rafael Canseca, przełożony generalny zgromadzenia. - W tym roku ma to jeszcze większe znaczenie dla nas, ponieważ ojciec Vilaseca był promotorem nabożeństwa do św. Józefa. Był przekonany, że św. Józef pomoże we wszystkich dziełach i zadaniach i jego opiece oddawał wszystko. Dla nas jest to wielkie błogosławieństwo, że mogliśmy przygotować sympozjum i że mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele z wielu krajów i ośrodków józefologicznych, jakie istnieją na świecie. My braliśmy udział od pierwszego sympozjum”.

W sympozjum bierze udział także polska delegacja, której przewodniczy ks. Jakub Bogacki z diecezji kaliskiej: „Międzynarodowy Kongres Józefologiczny, który jest najważniejszym dla józefologów i w świecie nauki o św. Józefia odbywa się co cztery lata. Gromadzi kilkudziesięciu teologów z całego świata, dzięki czemu doświadczamy tej różnorodności spojrzenia i myśli na osobę i dzieło św. Józefa i jego znaczenie dla Kościołów lokalnych i całego Kościoła, zwłaszcza w kontekście 150. rocznicy ogłoszenia go patronem Kościoła powszechnego. Warto podkreślić, że polskie centrum józefologiczne, którego reprezentanci uczestniczą w spotkaniu, należy do najważnieszych ośrodków na całym świecie”.

Sympozjum józefologiczne zakończy się 25 września.

Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne w Meksyku
21 września 2022, 14:14