Szukaj

Kard. Fridolin Ambongo Kard. Fridolin Ambongo 

Kard. Ambongo: Praedicate Evangelium programem także dla Afryki

Konstytucja apostolska, którą Papież zreformował Kurię Rzymską, powinna zostać zaadoptowana również do Kościoła w Afryce – uważa kard. Fridolin Ambongo, metropolita Kinszasy. Podkreśla on, że Czarny Ląd nadal jest kontynentem misyjnym, wciąż istnieją tam ludzie, którzy nie słyszeli o Chrystusie i kraje, gdzie chrześcijanie są mniejszością.

Radio Watykańskie

Dlatego tytułowe słowa tego dokumentu „Praedicate Evangelium – Głoście Ewangelię!” – są programem również dla Kościoła na Czarnym Lądzie – podkreśla jeden z najważniejszych kardynałów na tym kontynencie. Rozmawiając z Radiem Watykańskim o wprowadzanej przez Papieża reformie, kard. Ambongo zauważył, że idąc za przykładem Franciszka Kościół w Afryce musi też docenić ludzi świeckich.

W Afryce mamy silny klerykalizm

„Papież często mówi o klerykalizmie. Obawiam się, że u nas w Afryce istnieje silna tendencja klerykalna. A zatem ten dokument ma się przyczynić również do naszego nawrócenia. Musimy się nauczyć otwarcia na cały lud Boży. Lud Boży to nie tylko duchowieństwo, lecz kapłani, osoby konsekrowane i świeccy – mówi papieskiej rozgłośni kard. Ambongo. – Musimy się uczyć pracy w atmosferze wzajemnego zaufania. Liczą się kompetencje. Nie można pretendować do jakiego stanowiska tylko dlatego, że jest się księdzem. Czym innym jest oczywiście kapłaństwo służebne. Nie można twierdzić, że wszyscy mogą robić to samo. Kapłaństwo wiąże się z pewnymi zadaniami. Ale niektóre funkcje pełnione dotąd przez księży można bez problemu powierzyć osobom konsekrowanym czy świeckim. Kościół bardzo długo funkcjonował jako instytucja księży. Słyszy się w niektórych parafiach proboszczów, którzy mówią: ja tu rozkazuję! Ta mentalność musi się zmienić. Proboszcz nie jest od wydawania rozkazów. Ma tworzyć wspólnotę w swojej parafii. Ma przewodniczyć we wspólnocie. Ale bynajmniej nie ma robić wszystkiego. Predicate Evangelium ma nam pomóc to zmienić.“

11 września 2022, 10:32